Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Проєкт ErasmusPlus PAGOSTE

                           

 

Коротка назва проєкту: PAGOSTE

Структурний проєкт

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проєкту: 15 січня 2020 – 14 січня 2023

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

 

Цільова група: студенти ЗВО, які навчаються за програмами підготовки викладачів професійної освіти, викладачі професійної освіти, керівники закладів професійної освіти, Міністерство освіти і науки України, слухачі закладів професійної освіти, роботодавці

 

Офіційний сайт проєкту:  https://pagoste.eu

Сторінка проєкту у Facebook: https://www.facebook.com/pagoste/

 • Університет Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de
 • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія, www.wu-wien.ac.at
 • Римський університет Тре, Італія, www.uniroma3.it
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, www.kneu.edu.ua
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Україна, pdpu.edu.ua
 • Національний транспортний університет, Україна, www.ntu.edu.ua
 • Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, www.uipa.edu.ua
 • Міністерство освіти і науки України, Україна, https://mon.gov.ua/ua
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна, https://ivet.edu.ua/

Мета та завдання проєкту:

підвищення якості та актуалізація підготовки викладачів для професійної освіти в Україні шляхом встановлення стандартів щодо механізмів управління на основі партнерства між університетами, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти

Завдання проєкту:

 • налагодити ефективні механізми партнерства між ЗВО, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти й іншими зацікавленими сторонами
 • запровадити механізми управління на основі партнерства в систему підготовки викладачів для професійної освіти
 • дати змогу навчальним закладам, які беруть участь у підготовці викладачів для професійної освіти, використовувати стандарти управління на основі партнерства

Виконавці проєкту:

 • Світлана Олексіївна Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, д.е.н.
 • Марина Віталіївна Артюшина, завідувач кафедри педагогіки та психології, д.пед.н.
 • Оксана Юріївна Саркісова, доцент кафедри педагогіки та психології, к.пед.н.
 • Лариса Володимирівна Корват, доцент кафедри педагогіки та психології, к.психол.н.
 • Тетяна Никодимівна Шкода, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н.

Напрями діяльності за проєктом:

 • Аналіз системи управління підготовкою викладачів для професійної освіти
 • Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства (УОП)
 • Змістовий внесок європейських партнерів в розробку механізмів УОП
 • Запровадження механізмів УОП для національного рівня
 • Підвищення поінформованості, поширення та використання результатів
 • Координація та організація реалізації проєкту
 • Менеджмент, забезпечення якості та стійкості результатів проєкту

Основні результати проєкту:

    1. Проаналізовано систему управління підготовкою викладачів для професійної освіти

      Аналіз системи підготовки та управління підготовкою викладачів професійної освіти та навчання в КНЕУ

      Analysis of the system of VET teachers’ education and training and its governance in KNEU

    2. Розроблено та впроваджено механізми управління на основі партнерства(УОП)

   Презентація Концепції розвитку системи підготовки викладачів професійної освіта та навчання в КНЕУ на основі стандартизації та партнерства на круглому столі 11.03.2021

    Концепція розвитку системи підготовки викладачів професійної освіта та навчання в КНЕУ на основі стандартизації та партнерства

    Concept of development of VET teacher training system based on standardization and partnership at KNEU (Eng)

   Положення про Коворкінговий центр економічної та бізнес-освіти

    Положення про Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»)

   Діяльність Професійного дорадчого комітету спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»)

  Результати опитування стейкхолдерів щодо змісту ОПП «Економічна та бізнес освіта»  спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)»

    Договір про співпрацю з навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у м. Києві

    3. Зроблено внесок європейськими партнерамив розробку механізмів УОП

     Управління підготовкою викладачів професійної освіти у країнах ЄС: загальний огляд

     Governance of vocational teacher education in EU countries: overview

    4. Запроваджено механізми УОП на національному рівні

     Методичні рекомендації щодо запровадження механізмів управління на основі партнерства у закладах освіти, що здійснюють підготовку здобувачів за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіти/Педагогіка»

     Онлан платформа "Партнерський простір 015"

    Результати опитування щодо викликів і перспектив розвитку підготовки викладачів професійної освіти в Україні у післявоєнний період

    5. Розроблено та імплементовано стратегію дисемінації результатів проєкту

      План стійкості результатів проєкту в КНЕУ

      Стратегія дисемінації 

      План дисемінації

      Звіт з дисемінаційних активностей за 2020 рік

      Звіт з дисемінаційних активностей за 2021 рік

    Звіт з дисемінаційних активностей за 2022 рік

     Звіт з дисемінаційних активностей за 2023 рік

  Інформаційні бюлетені. Newsletters

      Інформаційний бюлетень. Випуск 1. Newsletter. Issue 1

     Інформаційний бюлетень. Випуск 2. Newsletter. Issue 2

      Інформаційний бюлетень. Випуск 3. Newsletter. Issue 3

     Інформаційний бюлетень. Випуск 4. Newsletter. Issue 4

     Інформаційний бюлетень. Випуск 5. Newsletter. Issue 5

     Презентація з вебінару «Досвід українських організацій – партнерів проєктів Erasmus+: ITE-VET» (15.04.2021)

     Інформаційний бюлетень. Випуск 6. Newsletter. Issue 6

     Інформаційний бюлетень. Випуск 7. Newsletter. Issue 7

    Інформаційний бюлетень. Випуск 8. Newsletter. Issue 8

 

Остання редакція: 26.12.23