Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітня програма "Соціологія економіки та підприємництва"

 

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність054 «Соціологія»
Освітня кваліфікаціямагістр соціології
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 6 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Соціологія економіки та підприємства"
Портфоліо освітньої програми

 

054 «СОЦІОЛОГІЯ»

Освітня програма другого (магістерського) рівня

«СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Галузь знань                     05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність                   054 «Соціологія»

Спеціалізація                   «Соціологія економіки та підприємництва»

Обсяг програми                90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми        1 рік 4 місяці

Форма навчання               очна (денна)

Вартість 1 року навчання 33,700 грн.

 

Мета програми – підготовка фахівців з соціології, необхідних для фундаментальних наукових досліджень, аналізу та соціального аудиту економічної, зокрема, підприємницької діяльності, вивчення економічних ризиків та врегулювання соціально-економічних конфліктів.

Характеристика  освітньо-професійної програми :

Об’єкти вивчення: соціальна взаємодія на мега-, макро-, мезо- та мікросоціальному рівні, зокрема соціальна диференціація і інтеграція, інституціалізація, відтворення й трансформація соціальної структури суспільства, конструювання соціальної дійсності, соціальний вплив на формування особистості, соціальні протиріччя та конфлікти.

Методи: широкий спектр методів збору й аналізу соціологічної інформації, зокрема з використанням математико-статистичних методів та спеціалізованого програмного забезпечення, а також сучасних інформаційно-комунікативних технологій для вирішення завдань професійної діяльності.

Особливості програми:

Можливості брати участь у науково-дослідних проєктах на базі Інституту соціологічних досліджень КНЕУ, навчально-тренувальних практикумів та майстер-класів із залученням провідних фахівців Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, міжнародної маркетингової компанії «4service», дослідницької агенції «InfoSapience» та інших.

Компоненти програми:

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

 

Обов’язкові компоненти

 

1

Глобальна економіка

5

2

Соціальне управління бізнесом

5

3

Методологія наукових досліджень

4

4

Соціологія власності

5

5

Інституціональна соціологія

5

6

Соціологія міжнародного менеджменту

4

7

Крос-культурна комунікація: соціологічний аналіз

4

8

Ad-hor дослідження

4

9

Практика

10

10

Комплексний тренінг «Соціологічне забезпечення управлінської діяльності»

6

11

Іноземна мова для бізнесу

4

11

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

10

 

Вибіркові компоненти

 

1

Соціальний аудит як сучасна управлінська технологія

4

2

Соціологія організаційної культури

4

3

Актуальні проблеми соціального прогнозування

4

4

Стратегічні комунікації

4

5

Тренінг-курс «Соціально-психологічні аспекти ділового спілкування»

4

6

Соціальний діалог в системі соціального управління

4

7

Соціологія громадської думки та електоральної поведінки

4

8

9

Data management: аналіз бізнес-процесів

Тренінг-курс «Аналіз і прогноз діяльності фірми»

4

4

 

 

 

 

Програмні результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники вмітимуть:

 • Застосовувати релевантні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів.
 • Ідентифікувати й інтерпретувати нові соціальні явища та процеси, використовуючи релевантні теорії та результати емпіричних досліджень.
 • Виявляти й аналізувати актуальні суспільні проблеми локального, регіонального, національного та міжнародного рівня.
 • Зіставляти соціокультурні особливості, соціальні відмінності та нерівності, причини їх виникнення та наслідки.
 •  Оцінювати можливі соціальні наслідки реформ або іншої цілеспрямованої соціальної інтервенції для різних соціальних груп.
 • Використовувати інформаційні технології для організації та забезпечення власної діяльності в галузі соціології, зокрема пошуку й обробки даних, що можуть бути використані в соціологічному дослідженні.
 • Дотримуватися принципів професійної етики соціолога та розуміти можливі наслідки своєї професійної діяльності для учасників дослідження та громадськості.
 • Пояснювати відмінності між різними теоретико-методологічними підходами, що можуть бути застосовані в соціологічному дослідженні певного явища або процесу.
 • Здійснювати критичний огляд результатів і методології досліджень, зокрема релевантних до власного соціологічного дослідження.
 •  Пояснювати переваги й обмеження різних методів збору й аналізу інформації в соціологічних дослідженнях.
 • Планувати соціологічні дослідження, зокрема розробляти й обґрунтовувати методологію та методи концептуальні та методологічні обмеження.
 •  Критично порівнювати результати соціологічних досліджень та пояснювати можливі причини розбіжностей у їх результатах.
 • Представляти результати та рекомендації соціологічного дослідження англійською мовою.

Зможуть себе реалізувати у:

 • Будь-яких видах зайнятості, що вимагають аналітичної роботи із соціальною інформацією, ефективної комунікації, управління соціально-економічними відносинами та процесами;
 • Сфері зайнятості, що відповідає кодам 263, 243 та 242 ІБСО-ОЗ Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці;
 • Згідно Класифікатору професій України ДК 003:2010 фахові компетентності, які отримають студенти другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності «Соціологія» спеціалізації «Соціологія економіки та підприємництва» дозволить їм обіймати наступні посади: соціолог; соціолог промисловий;
 • консультант (в апараті органів державної влади, виконкому); консультант з ефективності підприємництва; консультант з маркетингу;
 • консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
 • фахівець з вирішення виробничих конфліктів; фахівець з ефективності підприємництва; фахівець з інтерв'ювання; фахівець з корпоративного управління;
 • Згідно Державному класифікатору продукції та послуг ДК 016- 210, навчальні результати другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності «Соціологія» спеціалізації «Соціологія економіки та підприємництва» підпадають під сферу діяльності:
 • послуги консультаційні у сфері керування;
 • послуги консультаційні щодо керування підприємствами та іншого керування;
 • послуги в царині зв`язків з громадськістю, медіа-, соціальних та публічних комунікацій,  соціального діалогу як експерти-аналітики, експерти з  соціального прогнозування.
Контактна інформація
 

Сторінка у Фейсбуці факультету управління персоналом, соціології та психології

https://www.facebook.com/fupstap/

Телеграм-канал для абітурієнтів

https://t.me/joinchat/KMizWRXSdhU_Afu9q8dN2Q

Остання редакція: 09.06.23