Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітня програма "Економічна та соціальна психологія"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Психологія»
Освітня кваліфікаціямагістр психології
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 6 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Економічна та соціальна психологія"
Портфоліо освітньої програми

 

Спеціальність 053 "Психологія"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

1. Які конкурентні переваги навчання на освітньо-професійній програмі «Економічна та соціальна психологія»?

 • можливість отримати освіту та  спеціалізацією, що не представлена більше в жодному університеті України;
 • представлення дисциплін у навчальному плані, що забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти до супроводу управління оргструктурами (планування, організацію, мотивування та контроль) через оптимізацію процесів комунікації та прийняття своєчасних рішень з адекватною оцінкою ризиків, врахування основних соціальних та економічних чинників, які впливають на психологічні процеси та явища;
 • низка навчальних дисциплін (компоненти вибіркового блоку) має методичне спрямування та проводиться у тренінговій формі;
 • представлена можливість обирати дисципліни (вибірковий компонент програми), орієнтовані на поглиблене вивчення різних напрямів психологічної роботи в організаціях, а саме: покращення форм міжособистісних взаємодій, оптимізація процесів прийняття рішення на організаційному рівні, долання кризових етапів розвитку організації, забезпечення управління персоналом організацій, подолання внутрішньо-групових та міжгрупових конфліктів, ефективного розв’язання професійних криз та ін.
 • програма виробничої практики орієнтована на проведення психологічних заходів (діагностики, корекції, профілактики та розвитку) в крупних бізнес-структурах, громадських об’єднаннях;
 • міжпредметний тренінг «Психологічний супровід організаційних  змін» спрямований на інтегрування знань, відпрацьовування вмінь та навичок в умовах, що імітують реальні організаційні ситуації;
 • компетентний викладацький склад.

 

2. Яку кваліфікацію отримують випускники?

 • Освітня кваліфікація: магістр психології

 

3. Ким можуть працювати випускники?

 • психологом організацій (з навичками фасилітатора, коуча,  модератора, медіатора),
 • бізнес-тренером,
 • менеджером (управителем) у соціальній сфері,
 • викладачем психології у навчальних закладах,
 • психотерапевтом (за умови додаткового навчання)
 • коучем (за умови додаткового навчання)
 • тренером-методистом, консультантом з соціально-економічних питань у державних і комерційних організаціях різного типу

 

4. Які потрібно здавати екзамени?

 • магістерський тест навчальної компетенції (МТНК) (необхідно своєчасно зареєструватися)
 • фаховий іспитзі спеціальності 053 «Психологія» (програма вступного випробування на сайті)

 

5. Які форми навчання можливі?

За цією спеціальністю навчання здійснюється лише на денній (очній) формі за кошти фізичних чи юридичних осіб (за контрактом).

 

6. Яка вартість навчання за контрактом)?

 33700,0 грн (Дані за результатами прийому у 2021 році)

 

7. Детальний опис освітньо-професійної програми

 Розширена інформація про освітньо-професійну програму

 

8. Контакти:

Адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра педагогіки та психології, ауд. 306.

 

Телефони:

Кафедра педагогіки та психології - (044) 371- 61-05

Консультант з освітньо-професійної програми  - Савченко Олена В’ячеславівна ( 38 067) 797-07-07

 

Електронна пошта кафедриkpp@kneu.edu.ua

 

Група в Телеграм: https://t.me/ BTFYCfd0yjcyZGFi

 

Сторінка у мережі Facebook:

Психологія в КНЕУ - https://www.facebook.com/psykneu/

Остання редакція: 09.06.23