Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Психологія, спеціалізація - Економічна та соціальна психологія

 

 

Освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна психологія»

 

Спеціальність 053 "Психологія"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

 

1. Які конкурентні переваги навчання на освітньо-професійній програмі «Економічна та соціальна психологія»?

 

 • можливість отримати освіту та  спеціалізацією, що не представлена більше в жодному університеті України;
 • представлення дисциплін у навчальному плані, що забезпечують підготовку студентів до супроводу управління оргструктурами (планування, організацію, мотивування та контроль) через оптимізацію процесів комунікації та прийняття своєчасних рішень з адекватною оцінкою ризиків;
 • низка навчальних дисциплін має методичне спрямування та проводиться у тренінговій формі;
 • представлена можливість обирати дисципліни (вибірковий компонент програми), орієнтовані на поглиблене вивчення різних напрямів психологічної роботи в організаціях, а саме: покращення форм міжособистісних взаємодій, оптимізація процесів прийняття рішення на організаційному рівні, долання кризових етапів розвитку організації, забезпечення управління персоналом організацій, подолання внутрішньо-групових та міжгрупових конфліктів, ефективного розв’язання професійних криз та ін.
 • програма виробничої практики орієнтована на проведення психологічних заходів (діагностики, корекції, профілактики та розвитку) в крупних бізнес-структурах, громадських об’єднаннях;
 • міжпредметний тренінг «Психологічний супровід організаційних  змін» спрямований на інтегрування знань, відпрацьовування вмінь та навичок в умовах, що імітують реальні організаційні ситуації;
 • компетентний викладацький склад.

 

2. Яку кваліфікацію отримують випускники?

 

 • Освітня кваліфікація: магістр психології

 

3. Ким можуть працювати випускники?

 

 • психологом організацій (з навичками фасилітатора, коуча,  модератора, медіатора),
 • бізнес-тренером,
 • менеджером (управителем) у соціальній сфері,
 • викладачем психології у навчальних закладах,
 • психотерапевтом (за умови додаткового навчання)
 • коучем (за умови додаткового навчання)
 • тренером-методистом, консультантом з соціально-економічних питань у державних і комерційних організаціях різного типу

 

4. Які потрібно здавати екзамени?

 

 • Фаховий вступний екзамен «Психологія» (програма вступного випробування на сайті)
 • Додатковий вступний іспит «Психологія» для осіб, що не мають базової психологічної освіти, однак мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціаліст за іншою спеціальністю
 • Іноземна мова (ЗНО)

 

5. Які форми навчання можливі?

 

За цією спеціальністю навчання здійснюється лише на денній (очній) формі за кошти фізичних чи юридичних осіб (за контрактом).

 

6. Яка вартість навчання за контрактом)?

 

УВАГА: вартість навчання на 2019 рік ще уточняється!

 

7. Детальний опис освітньо-професійної програми

 

https://drive.google.com/open?id=105h0BRMyQ8AnKzfloeGJJsPcHhMud9fc

 

8. Контакти:

 

Телефони:

Кафедра педагогіки та психології - (044) 371- 61-05

Консультант з освітньо-професійної програми  - Савченко Олена В’ячеславівна ( 38 067) 797-07-07

 

Електронна пошта кафедри: kpp@kneu.edu.ua

Остання редакція: 13.05.19