Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Навчальні дисципліни магістратури

Обов'язкові навчальні дисципліни 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Остання редакція: 05.10.23