Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра педагогіки та психології

Положення про кафедру

Кафедра педагогіки та психології є випусковою кафедрою та забезпечує професійну підготовку фахівців за спеціальностями 015 "Професійна освіта (Економіка)" та 053 "Психологія".

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру педагогіки та психології було створено згідно рішення Вченої Ради університету в липні 1993 року за погодженням з Міністерством освіти України (лист №81-5/631 від 23.06.1993 р.), як першу кафедру психолого-педагогічного спрямування в галузевих університетах України. Поява такої кафедри водночас стала й відродженням колишніх традицій. Адже ще на початку ХХ століття, коли на базі Київських вищих комерційних курсів виник Київський комерційний інститут, одним із напрямків його діяльності була підготовка викладачів економіки для середніх комерційних навчальних закладів.

Очолив кафедру з початку її існування доктор педагогічних наук, професор Козаков Віталій Андрійович. Під його керівництвом було розроблено принципи, основні положення, зміст та структуру психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки.

З 1 грудня 2005 року по 30 червня 2017 року кафедрою керувала доктор педагогічних наук, професор Савенкова Людмила Олексіївна.

Сьогодні кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Артюшина Марина Віталіївна.

У 2002 році кафедру було введено у структуру юридичного факультету. В 2014 році кафедра увійшла до складу факультету управління персоналом та маркетингу, а з 1 вересня 2015 р., у зв’язку з реорганізацією цього факультету, до новоствореного факультету управління персоналом, соціології та психології.

Склад кафедри

 • заступники завідувача кафедри - доцент, кандидат психологічних наук Л.В.Музичко та доцент, кандидат психологічних наук Л.В. Корват;
 • професори - доктори педагогічних наук: Г.О. Ковальчук, М.В. Артюшина, доктор психологічних наук О.В. Савченко, кандидат педагогічних наук В.В. Сгадова;
 • доценти - кандидати педагогічних наук: Л.Л. Борисенко, С.М. Дубовик, Л.М. Журавська, Ю.О. Матвієнко, О.Ю. Саркісова, В.Г. Чужикова, Л.В.Янчарська; кандидати психологічних наук: Є.О. Варбан, В.В. Завірюха, О.С. Козлова, Л.А. Колесніченко, О.В. Ловка; кандидат економічних наук: О.А. Булавіна;
 • старші викладачі - М.А. Богорад, О.С. Бойчук, В.В. Іванченко, Д.Г. Лавриненко, А.В. Тімакова.

Місія кафедри

Сприяння гуманізації та соціокультурному розвитку українського суспільства шляхом формування комунікативної та психологічної культури майбутніх фахівців, шляхом розкриття їх інтелектуального потенціалу, творчих та особистісних здібностей, формування лідерських та високоморальних якостей у навчальному, професійному, корпоративному та суспільному середовищі.

Завдання 

1. Розробка та удосконалення відповідно до викликів сьогодення освітніх концепцій, навчальних планів та навчально-методичного забезпечення професійної підготовки конкурентоздатних висококваліфікованих фахівців – психологів та викладачів економіки;

2. Підготовка підручників та навчальних посібників з психології та педагогіки, які відповідають високим освітнім стандартам;

3. Проведення наукових досліджень різних аспектів психолого-педагогічної підготовки викладачів та психологів з метою удосконалення освітнього процесу;

4. Реалізація широкого кола освітніх заходів – проведення тренінгів, майстер-класів для учнів шкіл (Школа юного психолога), студентів університету (пакет «Прикладна психологія» та «Тренерство і викладання») та викладачів (тренінг-курси підвищення кваліфікації «Підготовка викладачів до формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя»)

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Сьогодні колектив кафедри здійснює підготовку майбутніх фахівців за такими спеціальностями:

 • 053 «Психологія» – перший бакалаврський рівень (гарант програми – доцент Колесніченко Л.А.)
 • 015 «Професійної освіти.(Економіка)» – перший бакалаврський рівень (гарант програми – доцент Саркісова О.Ю.)
 • 053 «Психологія» – другий магістерський рівень (гарант програми – професор Савченко О.В.) 

Спеціальність 053 «Психологія», спеціалізація «Економічна та соціальна психологія» 

На сьогодні цей напрям підготовки є перспективним та затребуваним у галузі економіки. Професійна діяльність фахівців може здійснюватись у таких напрямках;

 • робота з персоналом (навчання, підвищення його кваліфікації, підбір та адаптація на робочому місці, управління кар’єрою),
 • робота внутрішнього бізнес-тренера та коуча;
 • психологічний супровід бізнес-проектів,
 • консультативна та психодіагностична робота,
 • робота у сфері освіти,
 • громадська діяльність,
 • психотерапевтична діяльність (при умові додаткового спеціалізованого навчання) тощо.

Конкурентні переваги професії:

- цікава, творча, групова та індивідуальна робота з людьми різного віку,

- гнучкий графік роботи,

- можливість створення приватної практики,

- перспективи кар'єрного зростання та самовдосконалення,

- можливість поєднання практики з науковою діяльністю,

- суспільно значущий статус тощо.

Сторінка у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/psykneu

 

Спеціальність 015 «Професійна освіта (Економіка)», спеціалізація "Економічна та бізнес-освіта"

Випускники можуть успішно працювати в двох сферах:

 • бізнесі та економічній діяльності: адміністративна робота, менеджмент, навчання персоналу, консультування у сфері бізнесу, продаж освітніх послуг, логістика, підприємницька, проектна та громадська діяльність у сфері бізнесу.
 • освітній та тренерській діяльності у навчальних закладах та  центрах бізнес-освіти: викладання економіки, тренінгова робота, коучинг, соціально-виховна діяльність, організаційна, методична та консультативна робота, проектна та громадська діяльність у сфері освіти.

Конкурентні переваги професії:

- цікава, творча робота з людьми різного віку,

- стабільна зайнятість із високим рівнем заробітної плати,

- гнучкий графік роботи,

- перспективи кар'єрного зростання та самовдосконалення,

- можливість поєднання з науковою діяльністю,

- суспільно значущий статус тощо.

Сторінка у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/ekpedKNEU/

Терміни навчання

4 роки - на базі загальної середньої освіти

3 роки - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

2 роки - для молодших спеціалістів  з професійної освіти.

За довідками звертатися: 

м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  кафедра педагогіки та психології, ауд. 306;

тел: 044-371-61-05;  067-955-22-47.

Сторінка кафедри у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/KafPedPsycholKNEU/

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »