Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Проєкт ErasmusPlus «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP

                           

 

Коротка назва проєкту: PAGOSTE

 

Структурний проєкт

 

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

 

Тривалість проєкту: 15 січня 2020 – 14 січня 2023

 

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

 

Цільова група: студенти ЗВО, які навчаються за програмами підготовки викладачів професійної освіти, викладачі професійної освіти, керівники закладів професійної освіти, Міністерство освіти і науки України, слухачі закладів професійної освіти, роботодавці

 

Офіційний сайт проєкту:  https://pagoste.eu 

 

Сторінка проєкту у Facebook: https://www.facebook.com/pagoste/

Отримувач гранту: Університет Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de

 

Партнерство:

 • Університет Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de
 • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія, www.wu-wien.ac.at
 • Римський університет Тре, Італія, www.uniroma3.it
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, www.kneu.edu.ua
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Україна, pdpu.edu.ua
 • Національний транспортний університет, Україна, www.ntu.edu.ua
 • Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, www.uipa.edu.ua
 • Міністерство освіти і науки України, Україна, mon.gov.ua
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна, www.ivet-ua

 

Мета та завдання проєкту:

підвищення якості та актуалізація підготовки викладачів для професійної освіти в Україні шляхом встановлення стандартів щодо механізмів управління на основі партнерства між університетами, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти

 

Завдання проєкту:

 • налагодити ефективні механізми партнерства між ЗВО, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти й іншими зацікавленими сторонами
 • запровадити механізми управління на основі партнерства в систему підготовки викладачів для професійної освіти
 • дати змогу навчальним закладам, які беруть участь у підготовці викладачів для професійної освіти, використовувати стандарти управління на основі партнерства

 

Виконавці проєкту:

 • Світлана Олексіївна Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, д.е.н.
 • Марина Віталіївна Артюшина, завідувач кафедри педагогіки та психології, д.пед.н.
 • Оксана Юріївна Саркісова, доцент кафедри педагогіки та психології, к.пед.н.
 • Лариса Володимирівна Корват, доцент кафедри педагогіки та психології, к.психол.н.
 • Тетяна Никодимівна Шкода, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н.

 

Напрями діяльності за проєктом:

 • Аналіз системи управління підготовкою викладачів для професійної освіти
 • Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства (УОП)
 • Змістовий внесок європейських партнерів в розробку механізмів УОП
 • Запровадження механізмів УОП для національного рівня
 • Підвищення поінформованості, поширення та використання результатів
 • Координація та організація реалізації проєкту
 • Менеджмент, забезпечення якості та стійкості результатів проєкту

 

Основні результати проєкту:

    1. Проаналізовано систему управління підготовкою викладачів для професійної освіти

      Аналіз системи підготовки та управління підготовкою викладачів професійної освіти та навчання в КНЕУ

      Analysis of the system of VET teachers’ education and training and its governance in KNEU

    2. Розроблено та впроваджено механізми управління на основі партнерства(УОП)

    3. Зроблено внесок європейськими партнерамив розробку механізмів УОП

    4. Запроваджено механізми УОП на національному рівні

    5. Розроблено та імплементовано стратегію дисемінації результатів проєкту

      Стратегія дисемінації 

      План дисемінації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 23.07.20