Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Професійні дорадчі комітети

Остання редакція: 20.06.22
Професійний дорадчий комітет спеціальності 015

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (освітньо-професійна програма «Економічна та бізнес-освіта»)

 

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта») (далі - Комітет) створено у межах реалізації проєкту Erasmus+ КА2 CBHE«Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE)№ 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP.

 

Метою Комітету є забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта») на основі партнерства із зацікавленими суб’єктами господарювання всіх форм власності незалежно від підпорядкування, органами державної і виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними особами, які є експертами у сфері професійної освіти