Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Проєкти

Кафедра є активним учасником наукових та освітніх проектів.

Найвідоміші з тих, що фінансувалися закордонними організаціями:

Проєкт ЄС Tempus: 544202-TEMPUS-1-AT-TEMPUS-JPHES) «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» грудень 2013 р. – грудень 2016 р

Проєкт Erasmus+ KeyAction2 «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Виконавче Агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури   (ЕАСЕА), 2016-2018

Проєкт Erasmus+ KeyAction2 «Нові механізми управління та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти на базі партнерства в Україні» (PAGOSTE) № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP, Виконавче Агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури   (ЕАСЕА), 2020-2023

Проєкт Erasmus+ KeyAction2 «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» (UTTERLY) № 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, Виконавче Агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури   (ЕАСЕА), 2021-2024 

Проєкт ДААД «Розвиток жіночого лідерства в академічному середовищі Німеччини та України» (FLAMINGU), GermanAcademicExchangeService(DAADDIESpartnership), Федеральне міністерство економіки, співробітництва та розвитку Німеччини, 2020-2023

Важливі проекти, що фінансувалися з бюджету України (останні п’ять років):

            «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (2015-2017рр.);

               «Удосконалення державно-договірного регулювання оплати праці та механізму формування компенсаційного пакета і запровадження системи грейдів» (2017-2019рр).

            «Модель зайнятості в координатах цифрової економіки: нові параметри та стратегічні вектори трансформації».

            «Проєкт регламентів організації трудової діяльності в нестабільній глобальній екосистемі».

            «Реалізація потенціалу молодих вчених в інтеграції науки, освіти, бізнесу».

Остання редакція: 02.06.23