Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра cоціології

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ:  "СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА" "СОЦІАЛЬНІ ТА МЕДІА КОМУНІКАЦІЇ"

Кафедра соціології – є науковим та навчально-методичним центром з потужною соціологічною науковою школою, здійснює підготовку фахівців соціологічних та несоціологічних спеціальностей. До науково-педагогічного складу кафедри соціології входять 2 доктори, 9 кандидатів наук, два старших викладача та асистент, що дозволяє підтримувати високопрофесійний рівень науково-педагогічної роботи, забезпечувати конкурентоспроможність надання освітніх послуг, брати активну участь науковців кафедри у сумісних наукових дослідженнях, проектах факультету та університету, зокрема, фундаментальних дослідженнях з соціологічного забезпечення менеджерської, підприємницької діяльності, PR-менеджменту, державного управління

Положення про кафедру соціології

Історія  кафедри

Історія кафедри соціології почалась у 1989 році, коли на факультеті економіки праці та матеріально-технічного забезпечення Київського інституту народного господарства імені Д.С. Коротченка була відкрита кафедра загальної та економічної соціології. Очолив кафедру академік, доктор економічних наук Пахомов Юрій Миколайович. На кафедрі тривалий час працювали провідні науковці з Інституту соціології НАН України. З 1994 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Ворона В.М., а з 1995 – кандидат економічних наук, доцент Дворецька Г.В. Читати далі »

У 1996 році шляхом об`єднання двох кафедр політології і загальної та економічної соціології, була створена кафедра політології та соціології під керівництвом доцента Брегеди А.Ю., яка входила до складу факультету управління персоналом та маркетингу. Науково-педагогічний колектив кафедри політології та соціології підтримував традиційно високий науковий та навчально-методичний рівень викладання соціології, додавши до переліку соціологічних дисциплін такі необхідні для сучасного рівня підготовки спеціалістів курси як соціологія підприємництва, соціологія конфлікту, соціальне управління, гендерна соціологія, синергія і самоорганізація економічної діяльності тощо.
У 2009 році кафедру очолив професор Смолянюк В.Ф. Саме за часів його керівництва безперечним надбанням у розвиткові як соціології, її статусу у КНЕУ, так й університету в цілому, було започаткування у 2014-2015 навчальному році підготовку бакалаврів за спеціальністю «Соціально-політичні науки» напряму «Соціологія».
З 2016 року кафедра соціології була відтворена як самостійна, випускова у складі факультету управління персоналом, соціології та психології. Очолила кафедру доктор філософських наук, професор Гаєвська Оксана Борисівна.  

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня

Вступ до спеціальності

Загальна соціологічна теорія

Історія соціології

Історія соціології в Україні

Методи збору та аналізу соціологічних даних

Практикум з методів збору соціологічних даних (практична підготовка)

Інноваційні методики викладання сучасної соціології

Методологія соціологічних досліджень

Соціологія конфлікту

Соціологія праці та управління

Пізнавальні технології соціології (Соціальні технології)

Соціальна психологія

Сучасні соціологічні теорії

Соціологія освіти

Соціологія економіки

Соціологічні методи з маркетингових досліджень

Сучасне українське суспільство (Соціологічний аналіз)

Електоральна соціологія

Соціальний аудит трудових відносин

Соціологія громадської думки

Оцінювання соціальних програм та проектів

Організація роботи соціологічної служби

Cоціологія капіталу та підприємницької діяльності

Дисципліни магістерського рівня

Глобальна економіка

Соціальне управління бізнесом

Методологія наукових досліджень

Соціологія власності

Інституціональна соціологія

Соціологія міжнародного менеджменту

Крос-культурна комунікація: соціологічний аналіз

Економічна культура суспільства

Практика

Комплек