Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра cоціології

Кафедра соціології – є науковим та навчально-методичним центром з потужною соціологічною науковою школою, здійснює підготовку фахівців соціологічних та несоціологічних спеціальностей. До науково-педагогічного складу кафедри соціології входять доктори, кандидати наук, старші викладачі та асистенти, що дозволяє підтримувати високопрофесійний рівень науково-педагогічної роботи, забезпечувати конкурентоспроможність надання освітніх послуг, брати активну участь науковців кафедри у спільних наукових дослідженнях, проєктах факультету та університету, зокрема, фундаментальних дослідженнях з методологічного, соціологічного забезпечення менеджерської, підприємницької діяльності, PR-менеджменту та державного управління.
 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
 
Історія кафедри соціології почалась у 1989 році, коли на факультеті економіки праці та матеріально-технічного забезпечення Київського інституту народного господарства імені Д.С. Коротченка була відкрита кафедра загальної та економічної соціології. Очолив кафедру академік, доктор економічних наук Пахомов Юрій Миколайович. На кафедрі тривалий час працювали провідні науковці з Інституту соціології НАН України. З 1994 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Ворона В.М., а з 1995 – кандидат економічних наук, доцент Дворецька Г.В. Читати далі »
 
 
У 1996 році шляхом об`єднання двох кафедр політології і загальної та економічної соціології, була створена кафедра політології та соціології під керівництвом доцента Брегеди А.Ю., яка входила до складу факультету управління персоналом та маркетингу. Науково-педагогічний колектив кафедри політології та соціології підтримував традиційно високий науковий та навчально-методичний рівень викладання соціології, додавши до переліку соціологічних дисциплін такі необхідні для сучасного рівня підготовки спеціалістів курси як соціологія підприємництва, соціологія конфлікту, соціальне управління, гендерна соціологія, синергія і самоорганізація економічної діяльності тощо.
У 2009 році кафедру очолив професор Смолянюк В.Ф. Саме за часів його керівництва безперечним надбанням у розвиткові як соціології, її статусу у КНЕУ, так й університету в цілому, було започаткування у 2014-2015 навчальному році підготовку бакалаврів за спеціальністю «Соціально-політичні науки» напряму «Соціологія». З 2016 року кафедра соціології була відтворена як самостійна, випускова у складі факультету управління персоналом, соціології та психології. Очолила кафедру доктор філософських наук, професор Гаєвська Оксана Борисівна. 
 
 

Шановні колеги, для публічного обговорення пропонується нова редакція освітньо-професійної програми
"Соціальні та медіа-комунікації"
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти

Шановні колеги, для публічного обговорення пропонується оновлена редакція  освітньо-професійної програми
"Соціальні та медіа-комунікації"
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
ДИСЦИПЛІНИ РІВНЯ PHD
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »