Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра cоціології

Кафедра соціології – є науковим та навчально-методичним центром з потужною соціологічною науковою школою, здійснює підготовку фахівців соціологічних та несоціологічних спеціальностей. До науково-педагогічного складу кафедри соціології входять 2 доктори, 9 кандидатів наук, два старших викладача та асистент, що дозволяє підтримувати високопрофесійний рівень науково-педагогічної роботи, забезпечувати конкурентоспроможність надання освітніх послуг, брати активну участь науковців кафедри у сумісних наукових дослідженнях, проектах факультету та університету, зокрема, фундаментальних дослідженнях з соціологічного забезпечення менеджерської, підприємницької діяльності, PR-менеджменту, державного управління

Положення про кафедру соціології

Історія  кафедри

Історія кафедри соціології почалась у 1989 році, коли на факультеті економіки праці та матеріально-технічного забезпечення Київського інституту народного господарства імені Д.С. Коротченка була відкрита кафедра загальної та економічної соціології. Очолив кафедру академік, доктор економічних наук Пахомов Юрій Миколайович. На кафедрі тривалий час працювали провідні науковці з Інституту соціології НАН України. З 1994 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Ворона В.М., а з 1995 – кандидат економічних наук, доцент Дворецька Г.В. Читати далі »

У 1996 році шляхом об`єднання двох кафедр політології і загальної та економічної соціології, була створена кафедра політології та соціології під керівництвом доцента Брегеди А.Ю., яка входила до складу факультету управління персоналом та маркетингу. Науково-педагогічний колектив кафедри політології та соціології підтримував традиційно високий науковий та навчально-методичний рівень викладання соціології, додавши до переліку соціологічних дисциплін такі необхідні для сучасного рівня підготовки спеціалістів курси як соціологія підприємництва, соціологія конфлікту, соціальне управління, гендерна соціологія, синергія і самоорганізація економічної діяльності тощо.
У 2009 році кафедру очолив професор Смолянюк В.Ф. Саме за часів його керівництва безперечним надбанням у розвиткові як соціології, її статусу у КНЕУ, так й університету в цілому, було започаткування у 2014-2015 навчальному році підготовку бакалаврів за спеціальністю «Соціально-політичні науки» напряму «Соціологія».
З 2016 року кафедра соціології була відтворена як самостійна, випускова у складі факультету управління персоналом, соціології та психології. Очолила кафедру доктор філософських наук, професор Гаєвська Оксана Борисівна.  

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня

Вступ до спеціальності

Соціологія

Загальна соціологічна теорія

Інформаційні технології в соціології

Професійна та комунікативна культура соціолога

Соціологія інновацій

Соціальна структура суспільства

Соціологія політики

Соціологія управління

Соціологія праці

Історія соціології

Методи збору та аналізу соціологічних даних

Практикум з методів збору соціологічних даних (практична підготовка)

Методологія соціологічного дослідження

Соціологія конфлікту

Соціальна психологія

Сучасні соціологічні теорії глобалізації

Соціологія освіти

Соціологія економіки

Сучасне українське суспільство (Соціологічний аналіз)

Соціологія реклами та масових комунікацій

Соціологія кар`єри та лідерства

Метод фокус-групи

Соціологія міжнародних економічних відносин

Соціологія підприємництва

Соціологічні практики корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Соціальні технології

Оціночні дослідження в соціальній сфері 

Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень

Соціологія проектування та фандрейзингу

Основи теорії та практики соціальних комунікацій

методи дослідження та технології соціальних комунікацій 

Комунікації у діловому спілкуванні 

Медіапсихологія

Основи PR

Теорія і практика дослідження сучасних медіа

Технології варифікації соціальної інформації 

Управління масовою свідомістю

Технології аналізу медіапростору

Вибіркові дисципліни

Методи тестування в соціології

Соціологія культури та дозвілля

Соціологія міста

Соціологія особистості та сім'ї

Соціологія соціальної роботи

Соціологія девіантної поведінки

Етносоціологія

Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень

Євроінтеграційні процеси сучасного суспільства

Соціальна екологія

Соціальна синергетика

Соціологія молоді

Соціометрія

Методи тестування в соціології

Соціологія споживання

Соціальний діалог

Соціологічні методи в маркетингових дослідженнях

Гендерна соціологія 

Організація роботи соціологічної служби

Інноваційні методики викладання сучасної соціології

Соціологія постмодерну

Нарративна соціологія

Сучасні соціологічні теорії глобалізації

Соціологія економіки

Соціологія освіти

Соціологія підприємництва

Тренінг-курс з медіаторних технологій 

Етика бізнес-комунікацій 

Тренінг-курс "Стрес-менеджмент"

Психологія реклами

Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз

Міжкультурна комунікація