Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра cоціології

Кафедра соціології – є науковим та навчально-методичним центром з потужною соціологічною науковою школою, здійснює підготовку фахівців соціологічних та несоціологічних спеціальностей. До науково-педагогічного складу кафедри соціології входять доктори, кандидати наук, старші викладачі та асистенти, що дозволяє підтримувати високопрофесійний рівень науково-педагогічної роботи, забезпечувати конкурентоспроможність надання освітніх послуг, брати активну участь науковців кафедри у спільних наукових дослідженнях, проєктах факультету та університету, зокрема, фундаментальних дослідженнях з методологічного, соціологічного забезпечення менеджерської, підприємницької діяльності, PR-менеджменту та державного управління.
 
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »