Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Опитування стейкхолдерів щодо змісту ОПП «Економічна та бізнес-освіта»14 Жовтня 2022р.

З метою удосконалення освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» галузі знань 01 «Освітні науки/Педагогіка», за якою здійснюється підготовка викладачів професійної освіти на другому (бакалаврському) рівні вищої освіти у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана проводиться опитування стейкхолдерів.

 

Просимо усіх зацікавлених осіб у підвищенні якості підготовки викладачів професійної освіти долучитися до опитування за посиланням: https://forms.gle/ZLdyW7poBMsDEATLA

 

Посилання на анкету буде доступне до 31.10.2022. З освітньо-професійною програмою можна ознайомитися за посиланням: https://kneu.edu.ua/g-files/index.php?file=1Ium8vUpusK11QcBPEQaULxYeS97nwl9y