Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Відбір студентів для участі в семінарах в Університеті Констанца (Німеччина) та Третьому Римському Університеті (Італія) в рамках проєкту ErasmusPlus PAGOSTE26 Січня 2022р.

                        

У рамках реалізації проєкту Еразмус «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP передбачено участь студентів у навчальних семінарах в:

  • Університеті Констанца (Німеччина) - квітень - травень 2022 року – 2 особи;
  • Третьому Римському Університеті (Італія) - квітень - травень 2022 року – 2 особи.

У конкурсі можуть взяти участь студенти факультету управління персоналом, соціології та психології, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економічна та бізнес-освіта», спеціальність «Професійна освіта (Економіка)»,і на період поїздки яким виповниться 18 років.

У конкурсі можуть взяти участь особи, які відповідають вимогам в’їзду до країн ЄС.

За результатами участі в семінарах студенти мають підготувати звіт щодо підготовки викладачів професійної освіти в закладах Німеччини/Італії з обґрунтуванням доцільності запровадження відповідного досвіду в українських закладах вищої освіти, й виступити з презентацією на (онлайн/офлайн) воркшопі, організованому виконавцями Erasmus проєкту PAGOSTE.

Один студент може взяти участь у семінарах тільки в одному закладі. Під час подання документів потрібно зазначити заклад, на участь у семінарах в якому бажає взяти участь студент.

Можна подати документи на конкурс щодо участі у семінарах в двох університетах, вказавши пріоритетність. Якщо студент буде відібраний для участі в семінарах за першим пріоритетом, тоді його кандидатура не розглядатиметься в конкурсі на участь у семінарах в іншому закладі. Якщо студент не буде відібраний за першим пріоритетом, його кандидатура буде розглядатися у конкурсі на участь у семінарах за другим пріоритетом. При цьому вказана пріоритетність не впливатиме на загальний рейтинговий бал студента.

Для участі у конкурсі студенти повинні володіти англійською мовою не нижче рівня В1.

Студенти мають підготувати такий пакет документів:

1. Ксерокопію першої сторінки закордонного паспорту.

2. Навчальну картку.

3. Дані про середній бал навчальної картки за 100-бальною шкалою.

4. CV (резюме) українською та англійською мовами.

5. Мотиваційний лист(українською та англійською мовами).

За наявності студент надає сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою.

У разі відсутності у претендентів сертифіката, що підтверджує рівень володіння англійською мовою, буде організована співбесіда з конкурсною комісією.

За бажанням студент може надати додаткову інформацію про участь в конференціях, олімпіадах, академічних змаганнях з проблематики освіти, педагогіки, професійної освіти тощо.

Студенти мають надіслати підготовлений пакет документів на електронну пошту факультету управління персоналом, соціології та психології fupstap@kneu.edu.ua не пізніше 24.00 години 15 лютого 2022 р. із зазначенням теми листа «Конкурс для студентів Erasmus PAGOSTE».

Подання повного пакета документів у встановлені терміни вважається реєстрацією на участь у конкурсному відборі.

Подані претендентами документи розглядатиме конкурсна комісія, яка буде сформована із виконавців Erasmus проєкту PAGOSTE.

Під час проведення конкурсного відбору претендент оцінюватиметься за такими критеріями:

І. Резюме (до 20 балів):

  • Соціальна складова (1–10 балів)
  • Освітня складова (1–10 балів)

ІІ. Мотиваційний лист (до 30 балів):

  • Переконливість (1–10 балів)
  • Мотивація (1–20 балів)

ІІІ. Володіння мовою (до 50 балів)

Сертифікат:

  • В1 – 35 балів
  • В2 – 40 балів
  • С1 – 45 балів
  • С2 – 50 балів

 

У разі успішного проходження співбесіди студент одержує 30 балів.

У разі відсутності сертифіката та не проходження співбесіди кандидатура не розглядатиметься.

 

IV. Навчальна картка(максимально 50 балів) відповідно до середнього балу навчальної картки

Наприклад, якщо середній бал дорівнює 84, то відповідно претендент одержує 42 бали (84 : 2 = 42).

 

Максимальний бал, який може одержати студент, дорівнює 150.

Додаткові бали (20 балів) можуть одержати студенти у разі володіння німецькою мовою (у разі конкурсу на участь в семінарах в Університеті Констанца) та італійською мовою (в Третьому Римському Університеті)

Рейтинг студентів та рішення щодо участі в семінарах буде оприлюднено на сторінці факультету управління персоналом, соціології та психології на офіційному сайті КНЕУ та на дошці оголошень деканату факультету не пізніше 25 лютого 2022р.

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein