Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Психологія, спеціалізація – Економічна та соціальна психологія

 

Освітньо-професійна програма

«Економічна та соціальна психологія»

 

Спеціальність 053 "Психологія"

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

1. Які конкурентні переваги навчання на освітньо-професійній програмі «Економічна та соціальна психологія»?

 

 • комплексні знання з соціальної та економічної психології;
 • участь у різних проектах; наукових конкурсах і олімпіадах;
 • значна частка тренінгів і практикумів з розвитку сучасних професійних компетентностей;
 • навчальна, соціально-психологічна та виробнича практика на базі науково-дослідних установ, тренінгових центрів, соціально-психологічних центрів, підприємств та організацій тощо;
 • можливість вибору додаткових пакетів навчальних дисциплін «Викладання та тренерство», «Менеджмент персоналу» та інші;
 • компетентний викладацький склад;
 • можливість скороченого терміну навчання: 3 роки - на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;
 • поглиблене вивчення іноземної мови професійного спрямування.

 

2. Яку кваліфікацію отримують випускники?

 

 • Освітня кваліфікація: бакалавр психології
 • Професійна кваліфікація: бакалавр психології, фахівець (Психологія)

 

3. Ким можуть працювати випускники?

 

 • психологом організацій, центрів зайнятості та рекрутингових і кадрових агентств 
 • психологом по роботі з персоналом (навчання, підвищення його кваліфікації, профвідбір та адаптація на робочому місці, управління кар’єрою тощо)
 • бізнес-тренером в консалтингових агентствах
 • психологом-консультантом соціально-психологічної служби
 • викладачем психології у навчальному закладі
 • психологом науково-дослідної лабораторії
 • психотерапевтом (за умови додаткового навчання)
 • коучем (за умови додаткового навчання)

 

 

4. Які потрібно здавати предмети  ЗНО?

 

Відкрита пропозиція

Небюджетна пропозиція

 • Українська мова та література
 • Українська мова та література
 • Математика
 • Математика
 • Іноземна мова або Фізика, або Історія України, або Географія, або Біологія, або Хімія
 • Іноземна мова або Фізика, або Історія України, або Географія, або Біологія, або Хімія

 

5. Які форми навчання можливі?

 

За цією спеціальністю навчання здійснюється на денній (очній) та заочній формі навчання. На денній формі навчання здійснюється як за кошти державного бюджету, так і за кошти юридичних (фізичних) осіб (за контрактом). На заочній – лише за контрактом.

 

6. Яка вартість навчання за контрактом)?

 • за рік  26 200,0 грн

 

7. Детальний опис освітньо-професійної програми

Розширена інформація про освітньо-професійну програму

 

8. Контакти:

 

Телефони:

Кафедра педагогіки та психології - (044) 371- 61-05

Консультант з освітньо-професійної програми  - Корват Лариса Володимирівна ( 38 050) 990-59-55

 

Електронна пошта кафедри: kpp@kneu.edu.ua

 

Сторінка програми у мережі Facebook:

Психологія в КНЕУ - https://www.facebook.com/psykneu/

 

Перелік дисциплін навчального плану галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 

Остання редакція: 25.07.21