Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Психологія, спеціалізація – Економічна та соціальна психологія

 

Перелік дисциплін навчального плану галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія»

 

 

Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Психологія,  спеціалізація – Економічна та соціальна психологія»:

Кваліфікація:

- фахівець (психологія)

Термін підготовки бакалаврів:

- денної форминавчання - 4 роки.

 

Конкуретні переваги:

висока якість освіти у престижному ВНЗ;

- набуття професійно важливого досвіду - знання психологічної теорії і практики у контексті особливостей їхньої реалізації в сучасній економічній діяльності (з урахуванням психологічних аспектів управління, бізнес-процесів тощо), а також у різноманітних сферах соціальної практики.

професійна діяльність у різних напрямках:

- робота з персоналом (навчання, підвищення його кваліфікації, профвідбір та адаптація на робочому місці, управління кар’єрою,

- робота внутрішнього бізнес-тренера та коуча;

- психологічний супровід бізнес-проектів,

- консультативна та психодіагностична робота,

- робота у сфері освіти,

- психотерапевтична діяльність (при умові …) тощо.

соціальна значущість та затребуваність професії

На сьогодні спеціальність ПСИХОЛОГІЯ в галузі економіки є дуже перспективною та затребуваною

Випускники-психологи працюють у відділах по роботі з персоналом підприємств та організацій різного рівня; в кадрових та рекламних агентствах; у службах зайнятості; в тренінгових центрах та консалтингових організаціях; у сфері засобів масової інформації, іміджмейкерства та PR; у державних та приватних вищих навчальних закладах, школах та дитячих садках, медичних установах; займаються приватною консультативною та психотерапевтичною практикою, науково-дослідною роботою та викладацькою діяльністю.

Первинні посади,які може обіймати випускник освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за даним напрямом:

 • організаційний психолог,
 • бізнес-тренер,
 • викладач психології у навчальному закладі,
 • психолог навчального закладу,
 • завідувач навчальною лабораторією,
 • психолог-консультант соціально-психологічної служби,
 • психолог пенітенціарної системи,
 • менеджер з персоналу,
 • психотерапевт,
 • коуч
 • методист відділу підвищення кваліфікації персоналу тощо.
 • Психологи у галузі економіки найближчим часом користуватимуться
 • попитом на ринку праці

 

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання
 
для вступу на основі повної загальної середньої освіти)

 

Економічна та соціальна психологія

Бюджета пропозиція

Небюджетна пропозиція

Конкурсні предмети

Ваговий

коефіцієнт

Конкурсні предмети

Ваговий

коефіцієнт

 Українська мова   та література

0,3

Українська мова   та література

0,3

Математика

0,3

Біологія

0,3

 Біологія або Іноземна мова

0,3

Історія України    або Географія

0,3

Вага атестату – 0,1

За довідками звертатися:м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університетіменіВадимаГетьмана,  кафедрапедагогікитапсихології, ауд. 306;тел: 371- 61- 05;  

Остання редакція: 27.03.19