Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітня програма "Економічна та соціальна психологія"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність053 «Психологія»
Освітня кваліфікаціябакалавр з психології
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Економічна та соціальна психологія"
Портфоліо освітньої програми

 

1. Які конкурентні переваги навчання на освітньо-професійній програмі «Економічна та соціальна психологія»?

 • комплексні знання з соціальної та економічної психології;

 • участь у різних проектах; наукових конкурсах і олімпіадах;
 • значна частка тренінгів і практикумів з розвитку сучасних професійних компетентностей;
 • навчальна, соціально-психологічна та виробнича практика на базі науково-дослідних установ, тренінгових центрів, соціально-психологічних центрів, підприємств та організацій тощо;
 • можливість вибору додаткових пакетів навчальних дисциплін «Викладання та тренерство», «Менеджмент персоналу» та інші;
 • компетентний викладацький склад;
 • можливість скороченого терміну навчання: 3 роки - на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;
 • поглиблене вивчення іноземної мови професійного спрямування.

 

2. Яку кваліфікацію отримують випускники?

 • Освітня кваліфікація: бакалавр з психології
 • Професійна кваліфікація: бакалавр психології, фахівець (Психологія)

 

3. Ким можуть працювати випускники?

 • психологом організацій, центрів зайнятості та рекрутингових і кадрових агентств 
 • психологом по роботі з персоналом (навчання, підвищення його кваліфікації, профвідбір та адаптація на робочому місці, управління кар’єрою тощо)
 • бізнес-тренером в консалтингових агентствах
 • психологом-консультантом соціально-психологічної служби
 • викладачем психології у навчальному закладі
 • психологом науково-дослідної лабораторії
 • психотерапевтом (за умови додаткового навчання)
 • коучем (за умови додаткового навчання)

   

4. Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

1) на основі повної загальної середньої  освіти

 • Українська мова   - 0,35        
 • Математика    -    0,4  
 • Історія України   - 0,25         

2) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступіня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступіня молодшого бакалавра

 • НМТ з українська мови або ЗНО з української мови та літератури/української мови (2019 -2021 рр.). - 0,5.
 • Предмет НМТ або ЗНО 2019 -2021 років на вибір вступника - 0,5

 

5. Які форми навчання можливі?

За цією спеціальністю навчання здійснюється на денній (очній) формі навчання. Навчання здійснюється як за кошти державного бюджету, так і за кошти юридичних (фізичних) осіб (за контрактом).

 

6. Яка вартість одного року навчанняза контрактом?

 26200,0 грн (Дані за результатами прийому у 2021 році)

 

7. Детальний опис освітньо-професійної програми

Розширена інформація про освітньо-професійну програму

 

8. Контакти:

Адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра педагогіки та психології, ауд. 306.

Телефони:

Кафедра педагогіки та психології - (044) 371- 61-05

Консультант з освітньо-професійної програми  - Колесніченко Ліна Аліковна ( 38 067) 7662992

 

Електронна пошта кафедриkpp@kneu.edu.ua

 

Група в Телеграм: https://t.me/ BTFYCfd0yjcyZGFi

 

Сторінка у мережі Facebook:

Психологія в КНЕУ - https://www.facebook.com/psykneu/

Остання редакція: 09.06.23