Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Менеджмент, cпеціалізація - Менеджмент соціальної сфери

Cпеціальність  073 «Менеджмент»
спеціалізація Менеджмент соціальної сфери
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
кваліфікація  Бакалавр з менеджменту

Бакалаври з менеджменту (спеціалізація менеджмент соціальної сфери) підготовлені для роботи на підприємствах, в установах та організаціях як соціальної, так і інших сфер національної економіки і здатні працювати фахівцями та експертами з соціального розвитку, економіки праці, регулювання соціально-трудових відносин, корпоративної та соціальної відповідальності, HR-менеджерами органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій усіх форм власності тощо.

Бакалаври з менеджменту (спеціалізація менеджмент соціальної сфери) можуть обіймати такі посади:

 • соціальний працівник; фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); фахівець з аналізу ринку праці; інспектор з кадрів; лаборант (освіта, науковий підрозділ); помічник керівника у соціальній сфері
 • економіст з праці; аналітик у сфері професійної зайнятості;
 • інженер з організації та нормування праці; інженер з підготовки кадрів; інструктор передових методів праці;
 • професіонал з розвитку персоналу; фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з питань зайнятості (хедхантер); консультант з питань соціального розвитку;
 • державний експерт у соціальній сфері; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; експерт з соціальної відповідальності;
 • менеджер у соціальній сфері; менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності; менеджер з організації консультативних послуг; менеджер соціальних проектів.

Дисципліни професійної і практичної підготовки

 • Тренінг курс "Управління командами"
 • Підприємництво
 • Статистика
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Маркетинг
 • Теорія організації
 • Публічне адміністрування
 • Фінанси підприємств
 • Менеджмент персоналу
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Тренінг-курс "Організація праці в соціальній сфері "
 • Менеджмент соціальної сфери
 • Управління соціальним розвитком
 • Тренінг курс "Мотиваційний менеджмент"
 • Регулювання соціально-трудових відносин
 • Бюджетування в соціальній сфері
 • Менеджмент якості соціальної сфери
 • Управління соціальними проектами
 • Тренінг-курс "Соціальний аудит"

Пакети вибіркових дисциплін

"Створення соціального бізнесу", "Технології соціальної взаємодії", "Соціологічне забезпечення менеджерської діяльності", "Менеджмент персоналу", "Правознавство", "Прикладна психологія", "Фінансова аналітика", "Поглиблене вивчення іноземної мови".

 

Остання редакція: 18.06.18