Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітня програма "Соціальні та медіа-комунікації"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність054 «Соціологія»
Освітня кваліфікаціябакалавр з соціології
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Соціальні та медіа-комунікації"
Портфоліо освітньої програми

 

МЕТА освітньої програми: підготовка фахівців з соціології, які ефективно орієнтуються у сучасному комунікаційному та медійному просторі, володіють механізмом інтерпретації інформації під час адаптування до певного соціального та бізнес середовища, застосовують дієві комунікаційні технології  соціального впливу під час соціальної взаємодії з оточуючими.

Що ВИВЧАЄМО:

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ - стратегії взаємодії у різних соціальних середовищах (організація, економіка, бізнес, культура, політика, міжособистісна та міжгрупова взаємодія).

МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ - дієві комунікативні практики та технології впливу  на цільові групи, необхідні для самореалізації у сучасному соціумі, забезпечення ефективного функціонування будь-якого організаційно-управлінського середовища та управління некомфортним середовищем

 

Чому НАВЧАЄМО: Організації та проведенню соціальних  та маркетингових досліджень;виробництву інформації;плануванню, розробці та реалізації комунікаційної політики організацій та стратегій кампанії; розповсюдженню інформації з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій в інтересах роботодавця; посередництву та налагодженню соціального партнерства;прогнозуванню можливих соціальних конфліктів, зон соціальної напруженості, розробці заходів щодо запобігання конфліктів та ефективного їх розв'язання; соціологічному забезпеченню виборчих кампаній, інформаційних компаній та дослідженню громадської думки.

 

Де зможете ПРАЦЮВАТИ: Сучасні аналітичні соціологічні центри, консалтингові кампанії, маркетингові кампанії, бізнес-структури (банки, фірми і т.п.), державні органи регіонального та муніципального рівня, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації (радіо, телебачення, газети, журнали), новітні засоби масової інформації (інтернет-видання, соціальні мережі), власна підприємницька діяльність з надання комунікативно-інформаційних  та аналітичних послуг.

 

Ким зможете ПРАЦЮВАТИ: Аналітиками даних на промислових, транспортних, торгових підприємствах, ЗМІ, кредитно-фінансових установах, адміністративних установах; фахівцями з PR; фахівцями з реклами; фахівцями з копірайту; фахівцями зі стратегічних комунікацій; консультантами з управління людськими ресурсами; кореспондентами ЗМІ, прес-секретарями; редакторами новин та медійних проєктів.

 

 

Детальний опис освітньо-професійної програми

 

Гарант програми – Єрескова Тетяна Володимирівна

Кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології

факультет управління персоналом, соціології та психології

e-mail: yereskova.tetiana@kneu.edu.ua

За більш детальною інформацією звертайтесь. Київ, пр. Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  кафедра соціології, ауд. 533;тел: 371-61-48

Або на сторінці: https://fupstap.kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/Cociologij/

 

Остання редакція: 09.06.23