Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Дисципліни магістерського рівня

Last redaction: 05.07.21