Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Збірник матеріалів «Практики імплементації положень глави ХХІ Угоди між Україною та ЄС «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей»: управлінський аспект» 25 Жовтня 2019р.

 

 

 «Практики імплементації положень глави ХХІ Угоди між Україною та ЄС «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей»: управлінський аспект»

УДК 331:351:316

ББК 60.8

С76 «Практики імплементації положень глави ХХІ Угоди між Україною та ЄС «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей»: управлінський аспект» [Електронний ресурс]: зб. матеріалів інтернет-конф.; 5-7 грудня 2018 р., м. Київ. – Київ: КНЕУ, 2019. – 79 с.                     

ISBN978-966-97642-7-0