Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Круглий стіл. Тема: «Соціально-економічні проблеми в Україні у фокусі статистичних та соціологічних досліджень».25 Вересня 2017р.

25.09.2017

Дисципліна, в рамках якої проведено:

Соціальна статистика

Курс:2 курс, група УС 201

Форма роботи: круглий стіл

Тема:«Соціально-економічні проблеми в Україні у фокусі статистичних та соціологічних досліджень».

Стислий зміст: Під час круглого столу зі студентами були обговорені наступні проблеми, що характерні для України:

- старіння населення;

- зменшення народжуваності;

- підвищення рівня захворюваності на ВІЛ/СНІД;

- трудова міграція;

- еміграція.

      Кожна з проблем буда представлена студентами з точки зору статистичної інформації та за результатами соціологічних досліджень. Крім того, до кожного проблемного питання були запропоновані шляхи вирішення/покращення, виявлені компоненти, які ще потребують вивчення.

Модератор                        Ю.С. Горбова