Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Тренінг. Тема: «Соціологічна оцінка соціальних програм та проектів: алгоритм проведення, індикатори оцінки та побудова звіту»25 Жовтня 2017р.

20.10.2017

Дисципліна, в рамках якої проведено: Оціночні дослідження в соціальній сфері.

Курс:4 курс, група УСО 401

Форма роботи: тренінг

Тема:«Соціологічна оцінка соціальних програм та проектів: алгоритм проведення, індикатори оцінки та побудова звіту».

        Стислий зміст: Технології та особливості соціологічного оцінювання соціальних програм та проектів. Використання міжнародних стандартів та індикаторів у сфері соціального оцінювання. Застосування трирівневої матриці оцінювання проектів та програм. Побудова та презентація звіту з оцінювання.

         За результатами тренінгу студенти набули необхідних практичних навичок в одному з провідних напрямків соціологічної діяльності – у сфері оцінювання соціальних проектів та програм. Студенти навчились застосовувати на практиці міжнародні стандарти та індикатори соціальної оцінки. На основі тренінгу студенти розробили та презентували власні звіти по оцінці соціальних програм та проектів.

 

                                 Тренер                к.соц.н.   Горбов В.В.