Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Збірник тез конференції