Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Клуб "Персональна ефективність та розвиток"17 Квітня 2019р.

Навчально-науковий клуб кафедри педагогіки та психології

«ПЕРСОНАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РОЗВИТОК»

Для учнів, студентів та аспірантів!

Участь безкоштовна!

 

Науковий керівник:

Ковальчук Галина Олександрівна,

доктор педагогічних наук, професор, практичний психолог  

Контакти:

Тел.:                +380679016182

E-mail:            psychology_2017@ukr.net

Заняття проводяться за адресою:

м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

просп. Перемоги, 54/1, корпус 1, кафедра педагогіки та психології, ауд. 306

Детальніше див. «Календарний план занять» на стенді кафедри педагогіки та психології біля ауд 306:

 

 

Анотація

Усі ми прагнемо бути успішними і щасливими, найкраще використовувати власні можливості, керувати своїм життям, уміти самовизначатися, долати зовнішні обставини в роботі й особистому житті, перетворити життєвий поступ в ситуацію доцільних і здійсненних заходів. Для цього необхідно оцінити свої можливості, скласти психологічний портрет, визначити вираженість якостей, що сприяють успішності керівника або лідера.

Кожному, хто розвиває персональну ефективність необхідно знати: як управляти діловою кар'єрою і власним часом, як планувати свої справи і приймати рішення, як організувати своє робоче місце й раціоналізувати свою працю, виступати публічно, чи проводити індивідуальні бесіди з підлеглими, ділові переговори, наради; як взаємодіяти, створювати і розвивати свій імідж тощо.

У програмі нашої роботи ми розглянемо такі основні питання

 • управління особистою ефективністю та кар’єрним шляхом;
 • місце особистості людини в сучасній ринковій економіці;
 • економічна поведінка суб’єкта як прояв його персональних рис та особливостей;
 • напрямки економічної ефективності особистості та її персональної самореалізації у професійному житті;
 • розвиток здібностей до самоаналізу, життєвих орієнтирів та цінностей;
 • розуміння властивостей особистості та їх взаємозв’язку з професійною діяльністю;
 • використання соціальних зв’язків з іншими людьми для досягнення успішності;
 • створення персонального брендінгу, який вирізняє кожного завдяки певній цінності;
 • «психологічний простір» економічних суб’єктів у відносинах власності та грошей.

 

Детальна програма занять:

https://drive.google.com/drive/folders/1YIzYB-x6B-q_qQoqjKDchX5NziOuPwme

Заняття проходять протягом

2 – 30 квітня, 8 – 29 травня, 5 червня (10 тижнів):

40 год. аудиторних занять,

40 год. практичні вправи,

40 год. самостійна робота з теоретичними матеріалами (120 год.).

кожну середу з 16.00 до 18.30 (2 пари)

за таким регламентом кожної пари:

 • 20 хв міні-лекції
 • 45 хв практичні заняття, обговорення, зустрічі з практиками
 • 45 хв тренінги, проекти, майстер-класи

 

На заняттях  висвітлюються найбільш актуальні питання самореалізації особистості фахівця в бізнесі у сучасній соціально-орієнтованій ринковій економіці.

Основними завданнями діяльності навчально-наукового  клубу  є:

- активізувати різні види пошукової, навчально-дослідної діяльності студентів з метою розширення квазіпрофесійного світогляду, формування навичок самостійного наукового пошуку, творчого підходу до вирішення актуальних проблем; стимулювати пізнавальний процес та самоефективність;

- розвивати  науково-інформаційні вміння, навчити користуватися різноманітними джерелами знань, логічно опрацьовувати потрібну інформацію, розвивати загальний і професійний кругозір  майбутніх фахівців;

- надавати організаційну і методичну допомогу в реалізації творчих ідей;

- заохочувати  учнів та студентів до участі в тематичних студентських олімпіадах, конкурсах наукових проектів, наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, інших творчих заходах, сприяти публікації дослідницьких робіт тощо.

 

Заняття проводяться за адресою:

м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

просп. Перемоги, 54/1, корпус 1, ауд. 306

 

Реєстрація обов’язкова для отримання сертифікату

https://docs.google.com/a/kneu.edu.ua/forms/d/1qxTvMmxWxn17OhAv19wv3LD5eZdIq6R1ni7D9Gq4G-k/edit?usp=drive_web

 

 

Співпраця зі школами

 

Кафедра педагогіки та психології запрошує заклади середньої освіти до співпраці!

 

 • проведення тематичних форумів та профорієнтаційних заходів з учнями і батьками;
 • сприяння дослідницьким роботам школярів;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • спільні відкриті заняття зі студентами;
 • педагогічна практика студентів
 • проведення наукових конференцій, круглих столів і майстер-класів для учнів і вчителів.

 

Контакти:

м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

просп. Перемоги, 54/1, корпус 1, аудиторія 306