Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

12-13 червня 2018 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся семінар для викладачів у межах проекту ErasmusPlus «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (2016-2018)13 Червня 2018р.

                   

12-13 червня 2018 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся семінар для викладачів у межах проекту Erasmus+«Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (2016-2018)  (ITE-VET) № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

 

Доцент Ліана Платц (Університет Констанц, Німеччина) у своїй доповіді про трансферно-орієнтоване навчання акцентувала увагу на дидактичних прийомах та формах такого навчання, зокрема зупинилася на специфічних прийомах сервісно-орієнтованого навчання, науково-дослідній роботі та проектній діяльності. Лекторка також акцентувала увагу на характеристиках сучасного покоління та важливості розвитку таких компетентностей, як уміння працювати в команді, спілкуватися, мати активну життєву позицію.

 

Інша доповідь Ліани Платц була присвячена питанням професіоналізації студентів – майбутніх викладачів через рефлексивне мислення. Пані Ліана також поділилася досвідом використання портфоліо для підвищення у студентів рефлексії, зокрема лекторка зупинилася на цілях використання портфоліо, особливостях саморефлексії на різних етапах практики, навела приклади портфоліо, зокрема з використанням електронної платформи Махара.

 

Розвіта Бурхарт (Університет Констанц) поділилася досвідом роботи студентської консультативної служби в Університеті Констанц. Особливу увагу пані Розвіта акцентувала на питаннях, з якими найчастіше звертаються студенти для одержання консультацій, особливостях кар’єрного консультування, програмах менторства та коучингу, а також на самому процесі консультування. Учасники семінару мали змогу обговорити фактори, які сприяють та перешкоджають успішному консультуванню.

 

Армін Платц (Спеціальна професійна школа Хамлікон, Швейцарія) поділився особливостями системи освіти в Швейцарії, підготовки осіб з особливими потребами до самостійного життя, а також підготовки викладачів спеціальної школи. Лектор зупинився на основних завданнях спеціальної освіти, особливостях навчання та формування компетентностей у людей з обмеженими можливостями. Армін Платц розповів про досвід навчання таких людей у Спеціальній професійній школі Хамлікон, а також про виклики, з якими він стикається у своїй професійній діяльності.

 

Професор Фернандо Маруенда (Університет Валенсії, Іспанія) розповів про особливості формальної і неформальної освіти в Іспанії та національної системи професійних кваліфікацій, ситуацію на ринку праці в Іспанії та ЄС, особливості освіти та професійної підготовки людей з особливими потребами, можливості їх інклюзії в професійну діяльність через професійні воркшопи, спеціальні центри зайнятості, підприємства інтеграції праці та захищену зайнятість.

 

 

 

 

 

#Еразмус#Erasmus#ITEVET#КНЕУ#ФУПСтаП