Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Десимінація результатів проекту Erasmus «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)»08 Грудня 2018р.

   

06-07 грудня 2018 року в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти».

 

У конференції активну участь взяли члени команди проекту Erasmus+«Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)».

Світлана Цимбалюк, декан факультету управління персоналом та економіки праці, під час свого виступу «Адаптація університетської освіти до сучасних викликів: кейс КНЕУ» серед основних напрямів адаптація університетської освіти виокремила активізацію участі в міжнародних проектах, імплементацію кращих європейських практик та підвищення міжнародної академічної мобільності. Доповідачка презентувала результати ITE-VET проекту, розповіла про його здобутки та важливість участі в міжнародній проектній діяльності для посилення конкурентних переваг університету на ринку освітніх послуг та підвищення якості підготовки фахівців.

Марина Артюшина, завідувач кафедри педагогіки та психології, під час своєї доповіді «Психолого-педагогічна підготовка в університетах України: досягнення та перспективи подальшого розвитку» з-поміж основних здобутків кафедри виокремила участь у ITE-VET проекті, у межах якого викладачі кафедри змогли підвищити свою кваліфікацію вивчивши досвід підготовки педагогів професійного навчання в університетах Австрії, Німеччини та Іспанії. Також проект дав змогу покращити матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, використовувати сучасні інформаційні технології у процесі підготовки фахівців.

Оксана Саркісова, доцент кафедри педагогіки та психології, присвятила свій виступ розробленій у межах проекту освітньо-професійній програмі «Економічна та бізнес-освіта» спеціальності «Професійна освіта (Економіка)». Дослідниця окреслила інноваційні компоненти підготовки педагогів професійного навчання та перспективи розвитку цієї програми.

До конференції долучилися учасники іншого проекту Еразмус+ AESOP, який реалізується в КНЕУ. Ольга Чабанюк, директор Центру виховної роботи та соціальної адаптації студентів КНЕУ, поділилася корисним досвідом щодо створення офісу Омбудсмена шляхом введення посади уповноваженого з прав студентів.