Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Семінар щодо реалізації проекту Erasmus «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP18 Лютого 2018р.

       

16 лютого 2018 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України  відбувся семінар щодо реалізації проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

У семінарі взяли участь українські партнери – представники консорціуму у складі:

·           Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;

·           Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

·           Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 

·           Львівського національного університету імені Івана Франка; 

·           Інституту професійних кваліфікацій.

 Від Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана у семінарі взяли участь: Світлана Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, Оксана Саркісова та Лариса Корват, доценти кафедри педагогіки та психології, Тетяна Шкода, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

З вітальним словом виступила директорІПТОНАПН України Валентина Радкевич.

Досвідом підготовки педагогів професійного навчання з учасниками семінару поділивсяАнатолійТарасюк,проректорХарківської інженерно-педагогічноїакадемії.

З презентацією «Модель практико-орієнтованої підготовки педагогів професійного навчання: бачення ІПТО» виступила ГаннаРоманова,заступникдиректораІПТО НАПНУкраїни.

Учасники консорціуму, зокрема Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Львівський національний університет імені Івана Франка, поділилися власним баченням практико-орієнтованої підготовки педагогів професійного навчання.

Від проектної групиКиївського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана виступила Оксана Саркісова, доцент кафедри педагогіки та психології.

Учасники семінару обговорили структуру навчальних планів, кількість педагогічних дисциплін та дидактики, напрями посилення практичної підготовки, види, тривалість та бази практики, компетентності, необхідні педагогам професійного навчання.

Анатолій Тарасюк виступив з результатами експертного оцінювання та рекомендаціями щодо удосконалення навчальних планів університетів – учасників консорціуму.

З власним баченням щодо ролі Інституту професійних кваліфікацій в забезпеченні баз практик та впровадженні результатів проекту виступив Родіон Колишко, директор Інституту.

 

#КНЕУ#ФУПСтаП#Еразмус#Erasmus#ITEVET#ІПТО#Україна