Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

З 5 по 19 березня 2018 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України проводилася ХІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»20 Березня 2018р.

       

 

У конференції взяли  участь:

·          Кучинський М.С., директор Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України;

·          Топузов О.М.,  віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

·          НичкалоН.Г., академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

·          науковці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;

·          директори та педагогічні працівники закладів професійної та фахової перед вищої освіти;

·          методисти обласних та районних навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, роботодавці та ін.

Радкевич В.О., директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України привітала учасників конференції та виступила з доповіддю «Професійна та фахова передвища освіта: інноваційний контекст змін».

На конференції були розглянуті питання розвитку професійної та фахової передвищої освіти в Україні, висвітлені результати наукової та експериментальної роботи Інституту із здійснення науково-методичного супроводу професійної підготовки фахівців, зокрема, здобутки міжнародного проекту програми ЄС Erasmus+ у сфері вищої освіти «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

У пленарному засіданні конференції взяли участь представники ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:

·          Артюшина М.В., в.о. завідувача кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, професор;

·          Шкода Т.Н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидат економічних наук;

·          Саркісова О.Ю., доцент кафедри педагогіки та психології кандидат педагогічних наук, доцент.

За результатами проведення конференції був підготовлений збірник матеріалів, в якому висвітлено теоретичні і методичні засади модернізації професійної освіти, зарубіжний інноваційний досвід розвитку професійної освіти і навчання, організаційно-педагогічні засади консультування учнівської молоді з планування та реалізації професійної кар’єри, методичні засади дистанційного професійного навчання, проблеми і перспективи розроблення проектних технологій професійної підготовки майбутніх фахівців, перспективні напрями стандартизації фахової передвищої освіти та створення інформаційно-освітнього середовища закладів професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти.

У збірнику також представлено результати роботи учасників проекту програми ЄС Erasmus+ у сфері вищої освіти «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, зокрема досвід модернізації професійної підготовки викладачів для системи професійної освіти у напрямку збільшення її практичної спрямованості.