Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ!01 Жовтня 2019р.

Результати конкурсу на переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за держаним замовленням за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:

Наявність вакантних місць на 01.09.2019 року:

Спеціалізація

2 курс

3 курс

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Економічна та соціальна психологія

1

0

0

0

Управління персоналом та економіка праці

0

0

2

0

 

Подано заяв:

Рейтинговий бал за 100 бальною шкалою

 2 курс, спеціальність 053 Психологія, спеціалізація 6У03 «Економічна та соціальна психологія», денна форма навчання

Жесткова Анастасія Дмитрівна

92,33

Малініна Євгенія Вікторівна

85,33

Петренко Анастасія Владиславівна

94,00(5,00)

Солонько Анна Миколаївна

94,00 (4,89)

3 курс, спеціальність 051 Економіка, спеціалізація 6У02 «Управління персоналом та економіка праці», денна форма навчання

Герасименко Катерина Олександрівна

85,06

Когденко Анастасія Сергіївна

81,47

Монастирська Христина Романівна

93,10

Олійникова Анастасія Олександрівна

82,97

 

         Відповідно до «Положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням», на засіданні конкурсної комісії факультету управління персоналом, соціології та психології прийнято рішення про переведення на навчання за державним замовленням студентів:

2 курс, спеціальність 053 Психологія, спеціалізація 6У03 «Економічна та соціальна психологія», денна форма навчання:

  • Петренко Анастасія Владиславівна

3 курс, спеціальність 051 Економіка, спеціалізація 6У02 «Управління персоналом та економіка праці», денна форма навчання:

  • Герасименко Катерина Олександрівна
  • Монастирська Христина Романівна