Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

25-30 червня 2023 року команда проєкту UTTERLY вивчала досвід менеджменту вдосконалення викладацької майстерності в Університеті Вітовта Великого, м. Каунас, Литва01 Липня 2023р.

                         

Ректор Університету Вітовта Великого, проф. Юозас Аугутіс у вітальній промові розповів про історію створення та розвиток Університету Вітовта Великого, а також про основні напрями діяльності з підтримки України в умовах воєнного стану. 

 

Університет Вітовта Великого заснований у 1922 році (відновлений у 1989 році) і є одним із найбільш ліберальних університетів Литви.  Основна мета діяльності – проведення політики ліберальних наукових досліджень й розвиток міжнародних відносин.

 

Проректор з навчальної роботи д-р Симона Пілкене окреслила Liberal Arts Education, структуру та менеджмент освітньої діяльності, проблеми та виклики щодо розвитку професійних компетенцій в Університеті Вітовта Великого.

 

Учасники консорціуму проєкту презентували університети та особливості професійного розвитку викладачів. З менеджментом Університету українські партнери обговорили перспективні напрями міжнародної співпраці.

 

Керівник навчального відділу Микола Лукошєне та начальник Центру розвитку професійних компетенцій д-р Айсте Рагаускайте презентували систему безперервного навчання в Університеті Вітовта Великого, сильні сторони та можливості професійного розвитку викладачів.

 

З керівником відділу якості навчання д-ром Ізабелє Савіцкене учасники обговорили напрями професійного розвитку викладачів у системі забезпечення якості освіти й питання визнання компетенцій як частини навчання впродовж життя.

 

Про принципи політики управління персоналом та важливість професійного розвитку розповідала керівник відділу управління людськими ресурсами Марія Каросайте.

 

Під керівництвом Раймонди Зінкявічене та Габріели Відуоліте (Центр навчання та розвитку професійних компетенцій) учасники склали карти викликів та можливостей щодо розвитку професійних компетентностей.

 

Гінтаре Вісоцькіте презентувала напрями поширення інформації щодо розвитку професійних компетенцій у спільноті академічного та неакадемічного персоналу.

 

Керівник Центру комунікації та трансферу технологій Едвінас Саміс презентував прототипи, розроблені дослідниками Університету, та організував дискусію щодо напрямів співробітництва науки та бізнесу.

 

Ніколай Тойфель (Центр викладання та навчання у вищій освіті Університету Байройта, Німеччина) розповів про систему неперервного підвищення кваліфікації викладачів у закладах вищої освіти Німеччини. Його колега, Надін Яхманн презентувала проєкт XRCampus та можливості використання XR в освіті.

 

Команда проєкту UTTERLY взяла участь Міжнародному Науковому Тижні 2023 ВЕСНА на запрошення керівництва Університету та д-ра Яна Жуковскіса, професора факультету біоекономічного розвитку.

 

Дякуємо партнеру проєкту UTTERLY – Університету Вітовта Великого та д-ру Асті Раупелієне за організацію зустрічей та поширення досвіду щодо вдосконалення викладання та професійного розвитку неакадемічного персоналу. 

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein