Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Проект Erasmus Plus «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

        

Коротка назва проекту: ITE-VET

Спільний проект

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 14жовтня 2016 –  14 жовтня 2018

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Цільова група: викладачі професійної освіти і навчання, вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку викладачів професійної освіти і навчання, та педагогічні працівники системи професійної освіти, які забезпечують практико-орієнтоване навчання

Офіційний сайт проекту:  wiwi.uni.kn/ite-vet

Отримувач гранту: УніверситетКонстанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de

Партнерство:

 • Університет Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de
 • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія, www.wu-wien.ac.at
 • Університет Валенсії, Іспанія, www.uv.es
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, www.kneu.edu.ua
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна, www.pu.if.ua
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, www.lnu.edu.ua
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна, www.ivet-ua.science
 • Інститут професійних кваліфікацій, Україна, www.ipq.org.ua

Мета та завдання проекту:

Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Завдання проекту:

 • Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС - учасниками проекту особливостейрозробленнянавчальних планів;
 • Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;
 • Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

Виконавці проекту:

·   Цимбалюк Світлана Олексіївна, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, д.е.н.;

·   Артюшина Марина Віталіївна, професор кафедри педагогіки та психології, д.пед.н.;

·   Саркісова Оксана Юріївна, доцент кафедри педагогіки та психології, к.пед.н.;

·   Корват Лариса Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології, к.психол.н.;

·   Шкода Тетяна Никодимівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н..

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз системи підготовки викладачів професійної освіти й системи професійної освіти та з’ясування їхніх потреб.
 • Запровадження педагогічного досвіду країн ЄС в сучасну систему педагогічної освіти.
 • Перегляд програм дисциплін і навчальних планів (педагогічної частини).
 • Запровадження нових форм практико-орієнтованого навчання.
 • Підвищення поінформованості, розповсюдження та використання результатів.
 • Координація та організація впровадження проекту.
 • Менеджмент та підтвердження якості.

Очікувані результати:

  I.  Проаналізовано систему підготовки викладачів професійної освіти й систему професійної освіти та з’ясовано їхні потреби.

 II.  Запроваджено педагогічний досвідкраїн ЄС у сучасну систему педагогічної освіти.

 III. Переглянутопрограми дисциплін і навчальні плани (педагогічну частину).

IV. Запроваджено нові форми практично-орієнтованого навчання.

V.  Підвищено поінформованість, здійснено розповсюдження та використано результати.

VI. Скоординовано та організовано впровадження проекту.

VII. Здійснено менеджмент та підтвердження якості.

Координатор проекту від України:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,www.kneu.edu.ua

РЕЗУЛЬТАТИ:

Anthology Improving teacher education for applied learning in the field of VET

Structured Report ITE-VET

SURVEY FINDINGS OF STUDYING THE TRAINING QUALITY OF COLLEGE GRADUATES (SPECIALISTS)

Study plan Vocational education (Economics)  KNEU 2017 Eng

Study plan Vocational education (Economics)  KNEU 2017 Ukr

Draft Master Program  Economic and Business Education (Vocational Education) KNEU 2018 Eng

Draft Master Program  Economic and Business Education (Vocational Education) KNEU Ukr

Educational professional program Economic and Business Education (Vocational Education) KNEU 2018 Ukr

Study plan Economic and Business Education (Vocational Education) KNEU 2018 Eng

Study plan Economic and Business Education (Vocational Education) KNEU 2018 Ukr

Catalogue  disciplines Vocational education (Economics)  KNEU 2017 Engl

Catalogue  disciplines Vocational education (Economics)  KNEU 2017 Ukr

Results of survey Students Motivating Factors of Speciality Choice 2016

Results of survey Students Motivating Factors of Speciality Choice 2018

План забезпечення якості реалізації ITE-VET проекту

План забезпечення стійкості результатів ITE-VET проекту

Матеріали круглого столу "Практико-орієнтована підготовка викладачів професійної освіти і навчання":

Проект ITE-VET

Програма круглого столу ITE-VET КНЕУ 06.06.2018

Модернізація навчальних планів підготовки педагогів

Виклики професійній освіті

Практична підготовка педагогів

Спеціалізація Економічна та бізнес-освіта

Професійна освіта в Іспанії

Стан і перспективи практико-орієнтованої підготовки викладачів

Створення офісу Омбудсмена

Формування підприємницьких компетентностей

 

Публікації учасників проекту

Світлана Цимбалюк, Тетяна Шкода. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 20.02.19