Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Проєкт ErasmusPlus "ITE-VET"

        

Коротка назва проекту: ITE-VET

Спільний проект

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 14жовтня 2016 –  14 жовтня 2018

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Цільова група: викладачі професійної освіти і навчання, вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку викладачів професійної освіти і навчання, та педагогічні працівники системи професійної освіти, які забезпечують практико-орієнтоване навчання

Офіційний сайт проекту:  wiwi.uni.kn/ite-vet

Отримувач гранту: УніверситетКонстанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de

Партнерство:

 • Університет Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de
 • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія, www.wu-wien.ac.at
 • Університет Валенсії, Іспанія, www.uv.es
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, www.kneu.edu.ua
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна, www.pu.if.ua
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, www.lnu.edu.ua
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна, www.ivet-ua.science
 • Інститут професійних кваліфікацій, Україна, www.ipq.org.ua

Мета та завдання проекту:

Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Завдання проекту:

 • Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС - учасниками проекту особливостейрозробленнянавчальних планів;
 • Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;
 • Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

Виконавці проекту:

·   Цимбалюк Світлана Олексіївна, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, д.е.н.;

·   Артюшина Марина Віталіївна, професор кафедри педагогіки та психології, д.пед.н.;

·   Саркісова Оксана Юріївна, доцент кафедри педагогіки та психології, к.пед.н.;

·   Корват Лариса Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології, к.психол.н.;

·   Шкода Тетяна Никодимівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н..

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз системи підготовки викладачів професійної освіти й системи професійної освіти та з’ясування їхніх потреб.
 • Запровадження педагогічного досвіду країн ЄС в сучасну систему педагогічної освіти.
 • Перегляд програм дисциплін і навчальних планів (педагогічної частини).
 • Запровадження нових форм практико-орієнтованого навчання.
 • Підвищення поінформованості, розповсюдження та використання результатів.
 • Координація та організація впровадження проекту.
 • Менеджмент та підтвердження якості.

Основні результати проекту:

I.             Проаналізовано систему підготовки викладачів професійної освіти й систему професійної освіти та з’ясовано їхні потреби.

II.           Запроваджено педагогічний досвід країн ЄС у сучасну систему педагогічної освіти.

III.          Переглянуто програми дисциплін і навчальні плани (педагогічну частину).

IV.         Запроваджено нові форми практично-орієнтованого навчання.

V.          Підвищено поінформованість, здійснено розповсюдження та використано результати.

Публікації учасників проекту

VI.         Скоординовано та організовано впровадження проекту.

VII.       Здійснено менеджмент та підтвердження якості.

 

Координатор проекту від України:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,www.kneu.edu.ua

 

Інші результати:

Матеріали круглого столу "Практико-орієнтована підготовка викладачів професійної освіти і навчання":

 

Results of survey Students Motivating Factors of Speciality Choice 2016

Results of survey Students Motivating Factors of Speciality Choice 2018

 

Остання редакція: 17.02.21