Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Конференція трудового колективу факультету управління персоналом, соціології та психології11 Листопада 2015р.

Конференція трудового колективу факультету управління персоналом, соціології та психології відбудеться

12 листопада 2015 року о 15.00 в ауд. 214 (перший корпус)

Порядок денний Конференції трудового колективу факультету управління персоналом, соціології та психології

1. Обговорення кандидатури  та внесення пропозицій щодо обрання на посаду декана факультету управління персоналом, соціології та психології.

2. Дообрання до складу Вченої Ради факультету управління персоналом, соціології та психології представників професорсько-викладацького складу кафедри філософії.

3. Обрання представників професорсько-викладацького складу факультету управління персоналом, соціології та психології до вищого колегіального органу громадського самоврядування – конференції трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Склад органу громадського самоврядування факультету – конференції трудового колективу факультету управління персоналом, соціології та психології

 1. Артеменко Світлана Богданівна, доцент кафедри політології та соціології
 2. Бабін Світлана Михайлівна, інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультативного пункту кафедри управління персоналом та економіки праці
 3. Базилюк Борис Григорович, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 4. Батичко Ольга Юріївна, студентка 2-го курсу, спеціальності 6505
 5. Білик Ольга Миколаївна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 6. Білоножко Євгеній Павлович, доцент кафедри філософії
 7. Богорад Марина Анатоліївна, старший викладач кафедри педагогіки та психології
 8. Бойко Дарина Ігорівна, студентка 2-го курсу, спеціальності 6505
 9. Бойчук Наталія Степанівна, асистент кафедри управління персоналом та економіки праці
 10. Бойчук Олена Сергіївна, старший викладач  кафедри педагогіки та психології
 11. Бондар Світлана Валеріївна, доцент кафедри філософії
 12. Борисенко Лариса Леонідівна, доцент кафедри педагогіки та психології
 13. Брінцева Олена Григоріївна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 14. Булавіна Олена Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки та психології
 15. Бульбенюк Світлана Степанівна, доцент кафедри політології та соціології
 16. Варбан Євген Олександрович, доцент кафедри педагогіки та психології
 17. Василенко Андрій Олександрович, старший викладач  кафедри управління персоналом та економіки праці
 18. Василик Алла Володимирівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 19. Вільчинський Юрій Михайлович, завідувач кафедри філософії
 20. Войнаровська Людмила Іванівна, доцент кафедри філософії
 21. Волобоєва Ірина Олександрівна, асистент кафедри управління персоналом та економіки праці
 22. Вонберг Тетяна Вікторівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 23. Гаєвська Оксана Борисівна, професор кафедри політології та соціології
 24. Гапоненко Віра Анатоліївна, доцент кафедри політології та соціології
 25. Герасименко Оксана Олександрівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 26. Глєбова Тамара Віталіївна, старший викладач кафедри філософії
 27. Гриненко Анатолій Михайлович, професор кафедри управління персоналом та економіки праці
 28. Гуракова Поліна Іванівна, старший лаборант кафедри
 29. Гусак Тетяна Віталіївна, студентка 3-го курсу, спеціальності 6505
 30. Данилевич Наталія Станіславівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 31. ДаниленкоОлена Авксентіївна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 32. Данюк Василь Макарович, професор кафедри управління персоналом та економіки праці
 33. Деркач Вадим Леонтійович, доцент кафедри філософії
 34. Дєдяєва Ірина Петрівна, доцент кафедри філософії
 35. Дмитрук Сергій Миколайович, асистент  кафедри управління персоналом та економіки праці
 36. Дубовик Світлана Миколаївна, доцент кафедри педагогіки та психології
 37. Духлій Станіслав Сергійович, студент 3-го курсу, спеціальності 6505
 38. Журавська Лариса Миколаївна, доцент кафедри педагогіки та психології
 39. Завірюха Валентина Василівна, доцент кафедри педагогіки та психології
 40. Зайко Тетяна Олександрівна, студентка 4-го курсу, спеціальності 6505
 41. Іванова Наталія Юріївна, доцент кафедри політології та соціології
 42. Іванченко Валентина Василівна, старший викладач  кафедри педагогіки та психології
 43. Ільєнко Алла В’ячеславівна, асистент  кафедри управління персоналом та економіки праці
 44. Ільченко Богдан Валерійович, старший викладач кафедри політології та соціології
 45. Калина Алла Василівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 46. Кир’янова Олена Вікторівна, доцент  афедри управління персоналом та економіки праці
 47. Кирилюк Володимир Вікторович, асистент  кафедри управління персоналом та економіки праці
 48. Кицак Тарас Григорович, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 49. Коваленко Іван Федорович, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 50. Коваль Ірина Віталіївна, студентка 4-го курсу, спеціальності 6505
 51. Ковальчук Галина Олександрівна, доцент кафедри педагогіки та психології
 52. Кожан Тамара Олексіївна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 53. Козлов Євген Васильович, доцент кафедри філософії
 54. Козлова Олена Сергіївна, доцент кафедри педагогіки та психології
 55. Колесніченко Ліна Аліківна, доцент кафедри педагогіки та психології
 56. Колот Анатолій Михайлович, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці
 57. Корват Лариса Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології
 58. Костенко Микола Анатолійович, асистент кафедри управління персоналом та економіки праці
 59. Кравчук Ангеліна Федорівна, студентка 2-го курсу, спеціальності 6505
 60. Кравчук Оксана Іванівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 61. Кругляк Мирослава Іванівна, доцент кафедри філософії
 62. Кучера Тетяна Михайлівна, доцент кафедри філософії
 63. Лавриненко Денис Гійович, старший викладач кафедри педагогіки та психології
 64. Леонтенко Ольга Михайлівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 65. Лисенко Олександр Віталійович, асистент кафедри філософії
 66. Лисенко Юлія Віталіївна, доцент кафедри політології та соціології
 67. Лисенок Марія Андріївна, старший викладач кафедри політології та соціології
 68. Ловка Олена Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології
 69. Лопушняк Галина Степанівна, професор кафедри управління персоналом та економіки праці
 70. Лук’янова В.О., інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультативного пункту кафедри педагогіки та психології
 71. Лук'яненко Ольга Миколаївна, асистент кафедри філософії
 72. Луценко Марина Василівна, інженер 1 категорії навчально-тренувального центру кафедри управління персоналом та економіки праці
 73. Мадяр Анастасія Степанівна, студентка 2-го курсу, спеціальності 6505
 74. Максимов Євген Михайлович, студент 1-го курсу, спеціальності 6102
 75. Манелюк Юрій Михайлович, доцент кафедри політології та соціології
 76. Мариновська Анастасія Юріївна, студентка 1-го курсу, спеціальності 6301
 77. Мартинюк Іван Володимирович, доцент кафедри філософії
 78. Матвієнко Юлія Олексіївна, доцент кафедри педагогіки та психології
 79. МахсмаМарія Борисівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 80. Мачульский Борис Григорович, доцент кафедри філософії
 81. Миколаєнко Катерина Романівна, студентка 2-го курсу, спеціальності 6505
 82. Музичко Людмила Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології
 83. Науменко Ольга Михайлівна, асистент кафедри політології та соціології
 84. Орлик Дарина Богданівна, студентка 2-го курсу, спеціальності 6505
 85. Петренко Ірина Владиславівна, студентка 3-го курсу, спеціальності 6505
 86. Петюх Василь Миколайович, професор кафедри управління персоналом та економіки праці
 87. Підгорний Олексій Миколайович, студент 4-го курсу, спеціальності 6505
 88. Пітякова Тетяна Степанівна, старший викладач кафедри філософії
 89. Полонєєва Аліна Сергіївна, студентка 1-го курсу, спеціальності 6505
 90. Поплавська Оксана Миколаївна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 91. Прибутько Петро Степанович, доцент кафедри політології та соціології
 92. Присухін Сергій Іванович, доцент кафедри філософії
 93. Приходько Вікторія Миколаївна, доцент кафедри політології та соціології
 94. Рахманов Олександр Адольфович, професор кафедри політології та соціології
 95. Рихлік Володимир Анатолійович, доцент кафедри політології та соціології
 96. Роговська Анастасія Андріївна, студентка 3-го курсу, спеціальності 6505
 97. Рудакова Світлана Григорівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 98. Рябоконь Іван Олександрович, асистент кафедри управління персоналом та економіки праці
 99. Савенкова Людмила Олексіївна, завідувач кафедри педагогіки та психології
 100. СавченкоВасиль Антонович, професор кафедри управління персоналом та економіки праці
 101. Саркісова Оксана Юріївна, доцент кафедри педагогіки та психології
 102. Сахарова Ольга Олександрівна, старший лаборант кафедри управління персоналом та економіки праці
 103. Сгадова Валентина Василівна, професор кафедри педагогіки та психології
 104. Северин-Мрачковська Людмила Василівна, доцент кафедри філософії
 105. Сироватко Вікторія Вікторівна, асистент кафедри педагогіки та психології
 106. Скалянчук Василь Степанович, старший викладач кафедри філософії
 107. Смалійчук Ганна Володимирівна, асистент кафедри управління персоналом та економіки праці
 108. Смолянюк Володимир Федорович, завідувач.кафедри кафедри політології та соціології
 109. Соколов Сергій Володимирович, доцент кафедри філософії
 110. Солонін Дмитро Сергійович, асистент кафедри філософії
 111. Стратенюк Артем Леонідович, студент 2-го курсу, спеціальності 6505
 112. Тарасенко Влада Костянтинівна, студентка 1-го курсу, спеціальності 6505
 113. Терещенко Володимир Васильович, старший викладач кафедри філософії
 114. Терещенко Наталія Володимирівна, доцент кафедри політології та соціології
 115. Тімакова Анжела Вікторівна, старший викладач  кафедри педагогіки та психології
 116. Тітенко Лариса Анатоліївна, старший викладач  кафедри управління персоналом та економіки праці
 117. Ткачук Ілона Віталіївна, студентка 3-го курсу, спеціальності 6505
 118. Фастівець Андрій Олегович, студент 1-го курсу, спеціальності 6505
 119. Федоренко Наталія Іванівна, доцент кафедри педагогіки та психології
 120. Фіненко Олександр Юрійович, асистент кафедри управління персоналом та економіки праці
 121. Фляшнікова Алла Борисівна, доцент кафедри політології та соціології
 122. Фугіль Тетяна Юріївна, студентка 3-го курсу, спеціальності 6505
 123. Харламов Віталій Андрійович, студент 1-го курсу, спеціальності 6104
 124. Хасіна Олена Марківна, студентка 2-го курсу, спеціальності 6505
 125. Холькін Олександр Сергійович, студент 1-го курсу, спеціальності 6104
 126. Цимбалюк Світлана Олексіївна, декан факультету управління персоналом, соціології та психології
 127. Червінська Любов Петрівна, професор кафедри управління персоналом та економіки праці
 128. Чубур Наталія Володимирівна, доцент кафедри політології та соціології
 129. Чужикова Вікторія Григорівна, доцент кафедри педагогіки та психології
 130. Шкода Тетяна Никодимівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 131. Шурман Алла Олександрівна, студентка 1-го курсу, спеціальності 6505
 132. Щетініна Людмила Валеріївна,доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 133. Щур Оксана Петрівна, студентка 3-го курсу, спеціальності 6505
 134. Яковенко Сергій Вікторович,асистент кафедри управління персоналом та економіки праці
 135. Янчарська Лариса Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології