Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Конференція трудового колективу університету24 Грудня 2015р.

24 грудня 2015 р. о 10.00 (початок  реєстрації  о 9.00) в Центрі культури та мистецтв  відбудеться  Конференція трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана» на яку запрошуються делегати від представників професорсько-викладацького складу факультету управління персоналом, соціології та психології до вищого колегіального органу громадського самоврядування – Конференції трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:

Базилюк Б.Г., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

Борисенко Л.Л., доцент кафедри педагогіки та психології.

Бульбенюк С.С., доцент кафедри політології та соціології.

Вільчинський Ю.М., завідувач кафедри філософії.

Гаєвська О.Б., професор кафедри політології та соціології.

Гриненко А.М., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

Кицак Т.Г., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

Коваленко І.Ф., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

Козлов Є.В., доцент кафедри філософії.

Корват Л.В., доцент кафедри педагогіки та психології.

Манелюк Ю.М., доцент кафедри політології та соціології

Мартинюк І.В., заступник завідувача кафедри філософії.

Музичко Л.В., доцент кафедри педагогіки та психології.

Петюх В.М., заступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці.

Пітякова Т.С., старший викладач кафедри філософії.

Рахманов О.А., професор кафедри політології та соціології.

Савченко В.А., професор кафедри управління персоналом та економіки праці.

Саркісова О.Ю., доцент кафедри педагогіки та психології.

Сгадова В.В., професор кафедри педагогіки та психології.

Смолянюк В.Ф., завідувач кафедри політології та соціології.

Фіненко О.Ю., асистент кафедри управління персоналом та економіки праці.

Чубур Н.В., доцент кафедри політології та соціології.

 

Порядок денний:

1.  Звіт  Ректора  Університету  за  2015  рік.

Доповідач – А.Ф.Павленко

2. Про  затвердження  Положення  про  Вищий  колегіальний  орган  громадського  самоврядування  - Конференцію  трудового  колективу  ДВНЗ «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана».

Доповідач  - Б.С. Стеценко.

3.  Про  внесення  змін  до  Статуту  Університету.

Доповідач  - А.Ф. Павленко.

4. Про  обрання  до  складу  Вченої  ради  Університету.

Доповідач  - О.Ю. Паценко.

 

5.  Різне.

Оргкомітет