Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ13 Вересня 2021р.

Факультет управління персоналом, соціології та психології оголошує конкурс на переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням:

 

1 місце для студентів ІII курсу денної форми навчання, спеціальність «Психологія», освітня програма «Економічна та соціальна психологія».

 

Для участі в конкурсі потрібно не пізніше 20 вересня 2021 року 16.30 год. подати до деканату факультету управління персоналом, соціології та психології (кім. 327) такі документи :

1) власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

2)  копію навчальної картки, завірену деканатом;

3) довідку щодо рейтингу успішності, видану деканатом;

4) копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.

Детальніше умови проведення конкурсу викладено в Положенні про порядок переведення студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням, затвердженому Вченою радою від 30 жовтня  2018 року. Положення розміщено на сайті університету.

Положення