Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ!19 Вересня 2019р.

Факультет управління персоналом, соціології та психології оголошує конкурс на переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням за спеціальністю «Психологія»,  спеціалізація "Економічна та соціальна психологія":

— 1 місце для студентів ІІ курсу денної форми навчання, спеціальність «Психологія», спеціалізація "Економічна та соціальна психологія".

— 2 місця для студентів ІІI курсу денної форми навчання, спеціальність «Економіка», спеціалізація "Управління персоналом та економіки праці".

Для участі в конкурсі потрібно не пізніше 28 вересня 2019 року 16.30 год. подати до деканату факультету управління персоналом, соціології та психології (кім. 327) такі документи:

1) власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

2)  копію навчальної картки, завірену деканатом;

3) довідку щодо середнього балу успішності, видану деканатом;

4) копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.

Детальніше умови проведення конкурсу викладено в Положенні про порядок переведення студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням, затвердженому Вченою радою від 26 березня 2015 року. Положення розміщено на сайті університету: 

http://kneu.edu.ua/userfiles/students/poloj_perevedennya_vacantni_miscya.pdf