Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Публічне обговорення нової редакції ОПП "Соціологія економіки та підприємництва"22 Жовтня 2021р.

Шановні колеги,

для публічного обговорення пропонується нова редакція освітньо-професійної програми "Соціологія економіки та підприємництва" (нова редакція) другого (магістерського) рівня освіти.

Освітньо-професійна програма "Соціологія економіки та підприємництва" (нова редакція)

Сторінка кафедри соціології:

https://fupstap.kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/Cociologij/