Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Менеджмент, cпеціалізація - Менеджмент персоналу

Спеціалізація «Менеджмент персоналу»
спеціальність    073 «Менеджмент»
спеціалізація Менеджмент персоналу
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
кваліфікація  магістр з менеджменту

Професійна діяльність охоплює такі напрями:

 • створення системи менеджменту персоналу міжнародної компанії;
 • рекрутинг, навчання та адаптація персоналу;
 • розвиток лідерства, управління талантами;
 • розроблення програм лояльності та підвищення мотивації персоналу;
 • розвиток корпоративної культури в міжнародних компаніях.


Фахівці з менеджменту персоналом уміють:

 • розробляти основні контури стратегії та політики управління персоналом в організації;
 • здійснювати професійний добір персоналу (формувати вимоги до кандидатів, здійснювати пошук, проводити структу-роване інтерв'ю з кандидатами на вакантні посади);
 • організовувати професійну та соціальну адаптацію новоприйнятих працівників;
 • розробляти плани розвитку персоналу, обґрунтовувати доцільність використання різних форм і методів та організовувати навчання з метою підвищення конкурентоспроможності персоналу;
 • формувати резерв на заміщення вакантних посад керівників, організовувати підготовку працівників до виконання обов'язків на керівних посадах;
 • складати плани і програми розвитку кар'єри для перспективних фахівців;
 • розробляти процедуру та організовувати оцінювання персоналу;
 • проводити мотиваційний моніторинг, проектувати компенсаційні пакети, розробляти програми формування лояльності працівників і підвищення мотивації персоналу;
 • розробляти корпоративні стандарти та правила поведінки, проектувати заходи щодо формування та розвитку корпоративної культури;
 • проектувати програми щодо формування соціальної відповідальності бізнесу;
 • розробляти корпоративні документи, які формують внутрішню нормативно-правову базу управління персоналом: кодекси, положення, правила, інструкції тощо;
 • використовувати сучасні інформаційні технології в управліннї персоналом та ін.

 

Остання редакція: 07.12.17