Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Менеджмент соціальної сфери

Освітньо-професійна програма Менеджмент соціальної сфери

Детальний опис освітньо-професійної програми

1.  Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (4 роки навчання)

Вступ на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалаврана основі повної загальної середньої освіти – у формі національногомультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання,

Предмети ЗНО за2019-2021роки:

1.Українська мова

2. Математика

3. Історія України

 

2.  Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освітина навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, якіздобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (2,3 роки):

1. НМТ з українська мови або ЗНО зукраїнської мови талітературиза2019-2021

2. Предмет НМТ або ЗНО 2019-2021років на вибір вступника

 

3.  Яка вартість навчання за контрактом?

 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

денна

заочна

дистанційна

26200 грн/рік

-

 18 200 грн/рік

 

4.  Які переваги навчання на спеціалізації «Менеджмент соціальної сфери»?

 • можливість отримати два дипломи – Польський (європейського зразка) та Український;
 • можливість набути додаткових компетентностей у сфері практичної психології, правознавства, фінансової аналітики, створення власного бізнесу та інші  (за вибором здобувача освіти);
 • поглиблене вивчення іноземної мови;
 • військова кафедра.

5.  В чому полягають переваги професії менеджер соціальної сфери?

 • переважно робота з людьми;
 • можливості кар'єрного зростання;
 • високий попит на ринку праці (відповідно до прогнозів попит на менеджерів соціальної сфери щороку зростатиме);
 • високий рівень заробітної плати;
 • суспільно значущий статус.

6. В яких сферах працевлаштовуються випускники?

 • Центральні та регіональні органи влади (міністерства, державні служби та адміністрації, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування та інші); державні, приватні й громадські організації у сфері послуг (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, туризм, екологія, громадський транспорт та харчування тощо) та інших сферах економічної діяльності;
 • Департаменти (управління, відділи) соціального спрямування, управління персоналом у державних органах влади та приватних компаніях;
 • Проектні групи соціального спрямування міжнародних організацій
 • Тренінгові, аутсорсингові і консалтингові компанії.

 

7.  На яких посадах працюють випускники спеціалізації «Менеджмент соціальної сфери»?

 • менеджер соціальної сфери; менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності; менеджер з організації консультативних послуг; менеджер соціальних проектів;
 • державний експерт у соціальній сфері; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; експерт з соціальної відповідальності;
 • фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); фахівець з аналізу ринку праці; інспектор з кадрів; лаборант (освіта, науковий підрозділ); помічник керівника у соціальній сфері; соціальний працівник;
 • економіст з праці; аналітик у сфері професійної зайнятості;
 • інженер з організації та нормування праці; інженер з підготовки кадрів; інструктор передових методів праці та інші
 • професіонал з розвитку персоналу; фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з питань зайнятості (хедхантер); консультант з питань соціального розвитку.

 

Остання редакція: 05.01.23