Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Практикум з методів збору соціологічних даних (практична підготовка)

Мета: забезпечити студентів в отриманні фундаментальних знань про методичні та процедурні засади соціологічної методології, оволодінні навичками практичного застосування методів збору соціологічних даних.

Завдання:формування соціологічних знань про теоретико-методологічні засади та логіку емпіричного соціологічного дослідження в цілому, ознайомлення з сучасними методологічними підходами до розуміння соціальних явищ, сформувати у студентів цілісне уявлення про сутність, типологію та пізнавальні можливості застосування методів збору соціологічних даних, сприяти формуванню в них практичних навичок правильного конструювання дослідницького інструментарію.

Предмет:сутність та зміст соціологічної методології, принципи організації соціологічного дослідження, кількісні та якісні методи збору соціологічних даних, та структура та головні вимоги до будови дослідницького інструментарію, особливості соціологічного вимірювання, правила побудови запитань в соціологічному опитувальнику.

Остання редакція: 12.07.16

Публікаціі з предмету