Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Соціологія громадської думки

Мета:Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними основами процесів вивчення громадської думки, дати огляд прийнятих методологій і методик, сформувати загальні уявлення про історію вивчення громадської думки, про процедури накопичення і дистрибуції дослідного матеріалу.       

Завдання:  формування у студентів комплексних знань про соціологію громадської думки як галузеву соціологічну теорію; дати знання закономірностей та механізмів формування громадської думки, особливостей її вираження та функціонування; сформування у студентів системних уявлень про методологію та методи вивчення громадської думки; сприяти розумінню специфіки соціологічного підходу до вивчення громадської думки; первинне ознайомлення з міжнародною системою архівування та дистрибуції накопиченого дослідного матеріалу.

Предмет:громадська думка як соціальне явище; закономірності, чинники та механізми її формування; аналіз ставлення великих соціальних груп, верств, класів, народу загалом до актуальних проблем дійсності, які викликають суспільний інтерес.

Остання редакція: 04.04.16