Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Гаєвська Оксана Борисівна

Кафедра: Кафедра cоціології
Посада: завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор філософських наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:

Майже 30 років займається науковою діяльністю, з них більше 28 – педагогічною. Є автором близько 70 наукових праць, з них: 3 індивідуальні монографії, 3 колективні монографії, статті у наукових українських та міжнародних журналах, навчально-методичний комплекс з авторського курсу «Соціальне управління». Є співавтором підручника «Соціальне управління», ряду методичних розробок з соціального управління, соціології.

Брала участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з проблем соціального управління, соціології, менеджменту.

Викладає курси бакалаврської програми:соціологія, соціологія управління, соціальне управління.

Є членом Спеціалізованої вченої ради К27.053.04 Переяславського державного педагогічного університету імені Г.Сковороди за спеціальністю  09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії та Науково-методичної комісії МОН України, членом редколегій декількох науково-практичних журналів, а також заступником голови Вченої ради факультету управління персоналом, соціології та психології.