Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

17 жовтня 2019 року студенти ІV-го і ІІІ-го курсів спеціальності «Соціологія» заступника завідуючої кафедри, доц. Артеменко С.Б. відвідали перший у Києві музей фотоіллюзій23 Жовтня 2019р.

17 жовтня 2019 рокустуденти ІV-го і ІІІ-го курсів спеціальності «Соціологія» в рамках вивчення дисциплін «Соціологія постмодерну», «Сучасні соціологічні теорії глобалізації» під керівництвом заступника завідуючої кафедри, доц. Артеменко С.Б. відвідали перший у Києві музей фотоіллюзій.

На думку студентів, даний захід сприяв поглибленому розумінню витоків та мистецьких засобів вираження постмодерну як соціо-культурного феномену у наочному вигляді.

При цьому студенти висловили побажання в подальшому продовжувати такі науково-просвітницькі заходи у межах вивчення навчальних дисциплін, оскільки вони сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, й необхідні для формування й утвердження згуртованості у студентському колективі, успішній адаптації студентів в академічному середовищі загалом.