Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

28 грудня 2023 року в.о. ректора КНЕУ Дмитро ЛУК’ЯНЕНКО та директор дослідницької компанії «Active Group» Олександр ПОЗНІЙ підписали Меморандум про співпрацю29 Грудня 2023р.

    28 грудня 2023 року в.о. ректора КНЕУ Дмитро ЛУК’ЯНЕНКО та директор дослідницької компанії «Active Group» Олександр ПОЗНІЙ підписали Меморандум про співпрацю, що дасть можливість взаємодіяти у сфері освіти й науки, обмінюватися інформацією і досвідом, запроваджувати спільні проєкти, створювати умови для професійного розвитку та професійної реалізації здобувачів вищої освіти і працівників Університету.

    «Active Group» – це дослідницька компанія, що має більше, ніж 10-тирічний досвід проведення соціологічних досліджень українського суспільства. Молода креативна та амбітна команда вбачає свою місію в постійному саморозвитку та формуванні довгострокового партнерства з кожним клієнтом.

  Меморандумом передбачено співпрацю щодо:

  • - залучення до освітнього процесу фахівців дослідницької компанії «Active Group»;
  • - проведення спільних заходів: тренінгів, майстер-класів, круглих столів, семінарів, конференцій, симпозіумів, форумів;
  • - організації та проходження практики здобувачами вищої освіти освітніх програм «Соціальні та медіа комунікації», «Соціологія економіки та підприємництва». Це дозволить здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

    Директор дослідницької компанії «Active Group» Олександр ПОЗНІЙ, в.о. ректора Дмитро ЛУК'ЯНЕНКО, радник ректора Богдан ЧИЖ, директор інституту соціологічних досліджень КНЕУ Юлія ГОРБОВА, гарант ОПП «Соціальні та медіа комунікації», заступник завідувача кафедри соціології Тетяна ЄРЕСКОВА та доцент кафедри соціології Владислав ГОРБОВ обговорили шляхи та подальші плани співпраці, досягнули домовленостей про залучення інтелектуального потенціалу фахівців Університету до спільного виконання науково-дослідних та комерційних проєктів.

Нам надзвичайно приємно. посилювати соціологічну складову в університетському середовищі КНЕУ!