Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

26.02.2020 Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених. Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених14 Квітня 2020р.