Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

27.02.2019 Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки дослідження молодих вчених. Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених01 Квітня 2020р.