Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Дисципліни бакалаврського рівня

Аудит персоналу

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Ергономіка

Фізіологія і психологія праці

Інформаційні технології в управління працею

Управління конфліктами

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу

Основи охорони праці

Організація та нормування праці

Професійна орієнтація

Управління поведінкою персоналу

Управління персоналом

Управління зайнятістю

Управління командами

Кадрове адміністрування

Управління трудовим потенціалом

Соціальний захист населення

Управління персоналом з використанням прикладних рішень 1С

Створення власного бізнесу

Тренінг (К-ра Управління персоналом та економіки праці)

Конфліктологія

Менеджмент персоналу (К-ра Управління персоналом та економіки праці)

Вступ до спеціальності (К-ра Управління персоналом та економіки праці)

Менеджмент персоналу міжнародних компаній

Мотиваційний менеджмент (бакалавр)

Управління брендом роботодавця (бакалавр)

Управління персоналом з використанням прикладних рішень ІС-ПРО

Менеджмент продуктивності

Менеджмент персоналу 2020