Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Дисципліни бакалаврського рівня

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Економіка соціально-трудових відносинин

Професійна орієнтація

Управління персоналом

Кадрове адміністрування

Соціальний захист 

Створення власного бізнесу

Конфліктологія

Менеджмент персоналу (для ОПП Менеджмент персоналу)

Менеджмент персоналу (для ОПП Менеджмент соціальної сфери)

Вступ до спеціальності (освітня програма "Менеджмент персоналу")(К-ра Управління персоналом та економіки праці)

Вступ до спеціальності (освітня програма "Менеджмент соціальної сфери")

Мотиваційний менеджмент (бакалавр)

Електронний кадровий документообіг

Тренінг-курс Велл-бінг менеджмент

Тренінг-курс Кадрове адміністрування (для ОП Менеджмент персоналу)

Тренінг-курс Організація та нормування праці

Тренінг-курс Рекрутинг персоналу

Тренінг-курс Тренерство та фасилітація в менеджменті персоналу

Тренінг-курс Управління конфліктами

Тренінг-курс Управління зайнятістю

Тренінг-курс Управління командами

Управління людським розвитком

Волонтерство та благодійництво

Менеджмент громадських організацій

Організація колсалтингового бізнесу у соціальній сфері

Рекрутинг персоналу

Тренінг-курс Кадрове адміністрування (Менеджмент соціальної сфери)

Тренінг-курс  Cоціальний аудит (Менеджмент соціальної сфери)

Тренінг-курс Управління зайнятістю (Менеджмент соціальної сфери)

Тренінг-курс Управління конфліктами (Менеджмент соціальної сфери)

Тренінг-курс Організація праці в соціальній сфері

Тренінг-курс Управління командами (Менеджмент соціальної сфери)

Управління кар’єрою

Менеджмент персоналу-2 (обов'язкова - для ОПП Менеджмент персоналу)

      Менеджмент персоналу-2 (вибіркова для - ОПП Менеджмент соціальної сфери)

Менеджмент соціальної сфери

      Менеджмент продуктивності

      Цифрові технології в менеджменті персоналу

      Професійна орієнтація

Тренінг-курс Оцінювання персоналу

      Менеджмент соціально-трудових відносин

Компенсаційний менеджмент

Корпоративна соціальна відповідальність

Бюджетування в соціальній сфері

Тренінг-курс Створення власного бізнесу

Оцінювання персоналу

Управління соціальним розвитком

       Розвиток персоналу

 

Аудит персоналу

Фізіологія і психологія праці

Інформаційні технології в управління працею

Управління конфліктами

Організація та нормування праці

Управління поведінкою персоналу

Управління зайнятістю

Управління командами

Тренінг (К-ра Управління персоналом та економіки праці)

Управління брендом роботодавця (бакалавр)

Управління персоналом з використанням прикладних рішень ІС-ПРО