Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Дисципліни бакалаврського рівня

Аудит персоналу

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Економіка соціально-трудових відносинин

Фізіологія і психологія праці

Інформаційні технології в управління працею

Управління конфліктами

Організація та нормування праці

Професійна орієнтація

Управління поведінкою персоналу

Управління персоналом

Управління зайнятістю

Управління командами

Кадрове адміністрування

Соціальний захист 

Створення власного бізнесу

Тренінг (К-ра Управління персоналом та економіки праці)

Конфліктологія

Менеджмент персоналу (для ОПП Менеджмент персоналу)

Менеджмент персоналу (для ОПП Менеджмент соціальної сфери)

Вступ до спеціальності (освітня програма "Менеджмент персоналу")(К-ра Управління персоналом та економіки праці)

Вступ до спеціальності (освітня програма "Менеджмент соціальної сфери")

Мотиваційний менеджмент (бакалавр)

Управління брендом роботодавця (бакалавр)

Управління персоналом з використанням прикладних рішень ІС-ПРО

Електронний кадровий документообіг

Тренінг-курс Велл-бінг менеджмент

Тренінг-курс Кадрове адміністрування (для ОП Менеджмент персоналу)

Тренінг-курс Організація та нормування праці

Тренінг-курс Рекрутинг персоналу

Тренінг-курс Тренерство та фасилітація в менеджменті персоналу

Тренінг-курс Управління конфліктами

Тренінг-курс Управління зайнятістю

Тренінг-курс Управління командами

Управління людським розвитком

Волонтерство та благодійництво

Менеджмент громадських організацій

Організація колсалтингового бізнесу у соціальній сфері

Рекрутинг персоналу

Тренінг-курс Кадрове адміністрування (Менеджмент соціальної сфери)

Тренінг-курс Управління зайнятістю (Менеджмент соціальної сфери)

Тренінг-курс Управління конфліктами (Менеджмент соціальної сфери)

Тренінг-курс Організація праці в соціальній сфері

Тренінг-курс Управління командами (Менеджмент соціальної сфери)

Управління кар’єрою

Менеджмент персоналу-2

Менеджмент соціальної сфери

      Менеджмент продуктивності

      Цифрові технології в менеджменті персоналу

      Професійна орієнтація

Тренінг-курс Оцінювання персоналу

      Менеджмент соціально-трудових відносин

Компенсаційний менеджмент

Корпоративна соціальна відповідальність

Бюджетування в соціальній сфері

Тренінг-курс Створення власного бізнесу

Оцінювання персоналу

Управління соціальним розвитком