Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Участь у роботі міжнародної наукової конференції «Crossing Boundaries in Vocational Education and Training»04 Травня 2019р.

                

 

Представниці факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кафедри управління персоналом та економіки праці – д.е.н. Тетяна Никодимівна Шкода та кафедри педагогіки та психології – к.психол.н. Лариса Володимирівна Корват взяли участь у роботі міжнародної наукової конференції «Crossing Boundaries in Vocational Education and Training».

Захід відбувся 2-3 травня 2019 р. в Університеті Валенсії (Іспанія) і був присвячений питанням професійної освіти та навчання. У ньому взяли участь представники 30-ти країн з 4-х континентів.

Під час відкриття конференції з доповіддю виступив представник Європейської комісії, генерального директорату зайнятості, соціальних відносин та інклюзії, пан Мантас Секмокас. 

Тетяна Никодимівна і Лариса Володимирівна представили результати дослідження на тему «Research of professional motivation peculiarities of future economics teachers in the field of vocational education and training».

Під час конференції відбулася зустріч учасників проекту Еразмус+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, на якій обговорювалися питання десимінації проекту та перспективи подальшої співпраці.