Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

01 листопада 2018 року за участі викладачів КНЕУ імені Вадима Гетьмана та професора Університету Бремен (Німеччина) Андре Хеінеманна було проведено круглий стіл на тему «Мінімальна заробітна плата та зайнятість: досвід Німеччини та України»01 Листопада 2018р.

Андре Хеінеманн розповів про досвід Німеччини щодо регулювання мінімальної заробітної плати на національному, регіональному та галузевому рівнях, вплив мінімальної заробітної плати на зайнятість населення та економічне зростання. Професор також презентував особливості страхування на випадок безробіття в Німеччині.

 

Світлана Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, поділилася досвідом реформування мінімальної заробітної плати в Україні, розповіла про зміни ролі мінімальної заробітної плати в оплаті праці, наслідки реформ, їх вплив на диференціацію заробітної плати, мотивацію персоналу, а також систему оплати праці в бюджетному секторі економіки.

 

Галина Лопушняк, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, та Оксана Кравчук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, презентували результати дослідження впливу мінімальної заробітної плати на макроекономічні показники, зокрема на рівень зайнятості, безробіття та продуктивність праці в Україні. Науковці презентували результати порівняльного аналізу динаміки мінімальної заробітної плати в Україні та країнах ЄС.

 

Людмила Щетініна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, поділилася вітчизняним досвідом страхування на випадок безробіття, особливостями виплати допомоги по безробіттю. Дослідниця окреслила сильні та слабкі сторони системи страхування від безробіття в Україні.

 

Учасники круглого столу обговорили перспективні напрями удосконалення інститутів мінімальної заробітної плати та страхування від безробіття в України.