Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

21 травня 2019 року в межах щорічної студентської конференції «Інтеграція науки та бізнесу як передумова соціально-економічного розвитку України» було проведено круглий стіл факультету управління персоналом, соціології та психології.21 Травня 2019р.

На круглому столі презентували результати своїх наукових досліджень переможці платформ кафедр факультету: соціології, педагогіки та психології, управління персоналом та економіки праці, філософії:

 • Олена Береженна, доповідь «До проблеми соціально-психологічної адаптації студентів молодших курсів»;
 • Анастасія Волкова, доповідь «Вплив соціальних мереж на життя студента»;
 • Юрій Грищенко та Катерина Плахтій, доповідь «Проблематика суспільного договору в контексті становлення громадянського суспільства в Україні»;
 • Анна Заєць, доповідь «Емоційний інтелект в управлінні персоналом: підходи до розуміння та його розвиток»;
 • Людмила Маркіна, доповідь «Вплив емоцій на навчальну діяльність студентів»;
 • Світлана Марченко та Ольга Миргородська, доповідь «Азійська та європейські моделі господарювання: сутність, специфіка, культурно-історичні витоки»;
 • Андрій Мироненко, доповідь «Модернізація освітнього процесу в Україні як провідна тенденція інноваційності підготовки кадрів майбутнього»;
 • Карина Погорелова, доповідь «Особливості самоставлення партнерів молодого подружжя з різним рівнем співзалежності»;
 • Юлія Троян, доповідь «Оплата праці студентів в Україні»;
 • Ольга Черьомухіна, доповідь «Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді України».

 

Актуальність тем наукових досліджень й нестандартний підхід до вирішення наукових проблем і практичних питань викликали жваву дискусію та не залишили байдужими жодного учасника круглого столу.

Для експертного оцінювання доповідей студентів були запрошені науковці та фахівці-практики:

 • Галина Михайлівна Бевз, завідувач лабораторією психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології;
 • Тетяна Володимирівна Єрескова, експерт з соціальних комунікацій Українського інституту стратегій глобального розвитку та адаптації;
 • Олег Анатолійович Семенчук, фахівець у сфері управління персоналом;
 • Олена Вікторівна Токман, менеджер з персоналу Агрохолдінгу «Ерідон».

За результатами експертного оцінювання переможцями факультетського круглого столу стали:

 • Анастасія Волкова (І місце);
 • Юрій Грищенко та Катерина Плахтій(ІІ місце);
 • Анна Заєць(ІІІ місце).

У номінації «Оригінальність викладення матеріалу» перемогу здобули Олена Береженна та Андрій Мироненко.

Юлія Троянстала переможницею в номінації «Прикладна значущість результатів дослідження».

Карина Погорелова та Людмила Маркіна перемогли в номінації «Обґрунтованість авторської позиції».

Ольга Черьомухіна,Світлана Марченко та Ольга Миргородськаздобули перемогу в номінації «Системність авторського підходу».

Щиро дякуємо Людмилі Валеріївні Щетініній та Світлані Григорівні Рудаковій, доцентам кафедри управління персоналом та економіки праці за організацію круглого столу.

Модератор – С.О. Цимбалюк, декан факультету.