Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Робоча зустріч щодо реалізації проекту ErasmusPlus «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP02 Червня 2018р.

        

01 червня 2018 року в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбулася робоча зустріч проектної команди КНЕУ з Томасом Дайсінгером, професором Університету Констанц (Німеччина), керівником проекту.

Під час зустрічі учасники проекту обговорили хід реалізації проекту, імплементації нового навчального плану підготовки педагогів професійного навчання, результати проходження студентами практики на базі коледжів та професійно-технічних навчальних закладів. Проектна команда КНЕУ розповіла про стан підготовки до круглого столу «Практико-орієнтована підготовка викладачів професійної освіти і навчання»,  який організується з метою десимінації результатів проекту.

Партнери розглянули можливості участі викладачів кафедри педагогіки та психології в програмах міжнародної академічної мобільності, зокрема стажування в Університеті Констанц.

Учасники відвідали аудиторію кафедри педагогіки та психології, обладнаної для проведення тренінгових занять та підготовки педагогів професійного навчання.

#КНЕУ#ФУПСтаП#Еразмус#Erasmus#ITEVET#ІПТО#Україна