Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Науково-практична конференція «Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку»13 Листопада 2020р.

11-12 листопада 2020 кафедрою управління персоналом та економіки праці КНЕУ проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку». У конференції взяли участь майже 100 представників наукових шкіл з різних університетів та наукових закладів України, Білорусії, Грузії, Індії, Молдови, Польщі.

Під час конференції було висвітлено доробок наукової школи трудовиків КНЕУ імені Вадима Гетьмана, а також представників наукової спільноти України та окремих зарубіжних країн за соціально-трудовою проблематикою в умовах нової економіки та соціоекономічної реальності-ХХІ.

Учасники конференції презентували ґрунтовні доповіді щодо таких питань:

  • нової якості глобалізації;
  • трансформації міжнародного та українського ринків праці під впливом економічної кризи, пандемії, цифровізації;
  • диспропорцій між потребою та пропозицією послуг з праці;
  • дисбалансу між очікуваннями роботодавців щодо якості людського капіталу та реальними компетентностями працівників.

Переважна більшість науковців констатували системні трансформації соціально-трудової сфери під впливом комплексу чинників та наголосили на викликах, які пов’язані з прекаризацією, асиметріями в трудових доходах, поглибленням нерівності, загостренням соціальних проблем, поширенням недовіри, зміщенням акцентів в концепті гідної праці.

За результатами оприлюднених доповідей та проведеної дискусії підготовлено резолюцію та прийнято рішення щодо її направлення до профільних міністерств, Федерації профспілок України, Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація кадровиків».