Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Участь проєктної команди КНЕУ у Міжнародній науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ» (18.11.2020)19 Листопада 2020р.

18 листопада 2020 року команда проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» (М. Артюшина, С. Цимбалюк, Т. Шкода) взяла участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці», яка проводилась Національним транспортним університетом.

М. Артюшина виступила з доповіддю на тему «Інноваційні технології партнерства у підготовці педагогів професійного навчання».

Під час доповіді було:

  • презентовано ОПП «Економічна та бізнес-освіта», запроваджену у результаті реалізації проєкту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів закладів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2018);
  • описано цілі та завдання проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP (2020-2023);
  • окреслено нові формати партнерської взаємодії стейкхолдерів;
  • висвітлено актуальні напрямки удосконалення управління підготовкою педагогів для системи професійної освіти.

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein