Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Методичний семінар у межах проєкту Erasmus PAGOSTE (23.01.2023)27 Січня 2023р.

                        

23 січня 2023 рокуу межах проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» був проведений методичний семінар «Кваліфікаційна робота здобувачівспеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»: зміст та навчально-методичне забезпечення».

 

Серед організаторів семінару – учасники проєкту PAGOSTE:

  • Національний транспортний університет (НТУ);
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ);
  • Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА).

У роботі семінару взяли участь: представники Професійних дорадчих комітетів НТУ та КНЕУ й здобувачі освітньо-професійних програм зі спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Представники закладів вищої освіти презентували тематику, методичне забезпечення, специфіку підготовки та досвід керівництва кваліфікаційними роботами на  бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти.

Учасники семінару обговорили напрями вдосконалення змісту та структури кваліфікаційних робіт здобувачів спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Основні висновки та рекомендації учасників семінару:

  • підготовка кваліфікаційної роботи може здійснюватися на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти, оскільки спрямована на формування творчих і дослідницьких компетентностей майбутніх викладачів. Водночас на магістерському рівні робота має сприяти вирішенню більш вагомої науково-практичної проблеми;
  • під час формування тематики кваліфікаційних робіт доцільно орієнтуватися на актуальні освітні тренди, запити роботодавців, зміст підготовки;
  • у змісті кваліфікаційних робіт має бути представлений і педагогічна, і фахова компоненти. Водночас пріоритетне значення має педагогічна складова, оскільки дана кваліфікаційна робота є формою підсумкової атестації підготовки здобувачів;
  • керівництво кваліфікаційною роботою має здійснюватися викладачами випускової кафедри чи кафедр за відповідною спеціальністю;
  • для успішної підготовки кваліфікаційної роботи рекомендується забезпечити здобувачів необхідними навчально-методичними матеріалами.

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein