Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Онлайн зустріч учасників Erasmus PAGOSTE проєкту (4.03.2021)04 Березня 2021р.

                     

4 березня 2021 р. відбулася чергова онлайн зустріч учасників проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» з використанням платформи ZOOM.

Серед учасників представники:

 • Університету Констанц (Німеччина);
 • Віденського університету економіки та бізнесу (Австрія);
 • Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна);
 • Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (Україна);
 • Національного транспортного університету (Україна);
 • Української інженерно-педагогічної академії (Україна);
 • Міністерства освіти і науки України (Україна);
 • Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук (Україна).

Метою зустрічі було обговорення:

 • результатів підготовки українськими партнерами концепцій розвитку системи підготовки викладачів професійної освіти та навчання на основі стандартизації та партнерства;
 • організації круглого столу «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи професійної освіти: концепції ефективного функціонування» (11-12 березня 2021), організатор — Українська інженерно-педагогічна академія;
 • створення онлайн платформи для комунікації учасників освітнього процесу з підготовки викладачів професійної освіти та навчання і стейкхолдерів;
 • процедури закупівлі українськими університетами обладнання.

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein